Powrót do strony głównej

Wykaz haseł


NAUCZANIE PAPIEŻA FRANCISZKA

DUCH ŚWIĘTY

Skuteczne ukryte działanie Ducha Świętego


Dzieła Ducha Świętego ukryte przez Jego mądrość i pokorę

W jednej ze swoich homilii papież Franciszek odniósł do działania Ducha Świętego to, co Chrystus powiedział w przypowieściach o ziarnku gorczycy i o kwasie: „Do czego podobne jest królestwo Boże i z czym mam je porównać? Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posadził w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak że ptaki powietrzne gnieździły się na jego gałęziach. I mówił dalej: Z czym mam porównać królestwo Boże? Podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż wszystko się zakwasiło.” (Łk 13,18-21)

Komentując powyższe słowa Jezusa, Papież stwierdził, że Duch Święty działa w nas tak, jakby był ziarenkiem gorczycy, bardzo małym, ale pełnym życia i mocy we wnętrzu, ziarenkiem, które wzrasta, aż stanie się drzewem. Działa jak kwas, który potrafi zakwasić całą mąkę. (Hom 29.10.2013)

Duch Święty działa w sposób skuteczny - lecz ukryty i dyskretny - bo do takiego działania skłania Go Jego mądrość i pokora. I to działanie kiedyś ujawni się w całej pełni jak wielki krzew, który wyrósł z drobnego ziarnka gorczycy lub zakwaszenie całej mąki spowodowane odrobiną kwasu.

Dzieła Ducha Świętego ukrywane lub tłumione przez człowieka

Bywają jednak dzieła Ducha Świętego, które nie są widoczne z winy nas, ludzi. Istnieje wiele Jego charyzmatów, które się nie uwidoczniły, bo nie zostały wykorzystane i zmarnowały się. Wiele dzieł Ducha Świętego, zwłaszcza prorockich, uległo stłumieniu. A jeśli nawet tak się nie stało, to nieraz – z szatańską zawziętością – robi się wszystko, aby nie były znane, aby nie przemieniały ludzi, aby nie służyły Kościołowi i nie pomagały w zbawieniu się człowieka.

Jak kiedyś ujawnią się wszystkie dzieła Ducha Świętego, tak również ujawnią się ci, którzy sprzeciwiali się Mu, niszczyli Jego dzieła i dążyli do tego, by nie miały zbawczego wpływu na ludzi. Ujawnią się wszyscy ci, którzy wyrwali dobre zboże, bo samowolnie, bez rozeznania, uznali je za chwast. Chwastem nazwali to, co jak ziarno zboża, jak ziarenko gorczycy - mocą Ducha Świętego  - mogło wzrosnąć i stać się czymś bardzo pożytecznym. (Por. Mt 13,24-30) Smutne jest to, że tymi niszczycielami dzieł Ducha Świętego zwykle bywają ludzie Kościoła - nadgorliwi, lecz nieroztropni i nie posługujący się darem rozeznania. Nie posługują się nim, bo dar ten pochodzi od Ducha Świętego. Nie są nim zainteresowani, bo nieświadomie lub złośliwie niszczą dzieła Ducha.


 

(Redakcja artykułu: 9 listopada 2013, ks. Michał Kaszowski)

 Powrót do strony głównej

Wykaz haseł