Powrót do strony głównej

Wykaz haseł


NAUCZANIE PAPIEŻA FRANCISZKA

MARYJA

Maryja cudem Bożej miłości i potęgi, który nigdy Boga nie przysłania


Niektórzy ludzie – zwłaszcza teologowie – obawiają się, że cześć oddawana Maryi może umniejszyć wielkość Boga i Jego dzieł. Oto kilka myśli na ten temat.

Papież Franciszek nazwał Maryję jednym z cudów Bożych. Powiedział: „Dziś stajemy w obliczu jednego z cudów Pana: Maryi! Stworzenia pokornego i słabego, tak jak my, wybranej by była Matką Boga, Matką swego Stworzyciela.” (Hom. 13.10.2013)

Wspaniałość Maryi jako stworzenia jest cudem Bożej mądrości, miłości i potęgi. Cudem była też tajemnica Wcielenia, która dokonała się w łonie Maryi. Cudem są również wielkie dzieła, dokonane w ciągu historii dzięki modlitwie Maryi. Cudem są także niezliczone nawrócenia, które dokonały się w ciągu wieków w sercach ludzi patrzących na dobroć Maryi, na Jej pokorę, zawierzenie Bogu, miłość do bliźnich. Tylko Bóg wie ile cudów nawróceń dokonało się dzięki przykładowi i wstawiennictwu Maryi. Maryja jest i będzie wielkim cudem także przez to, że swoją stopą zmiażdży głowę szatana.

Maryja jest cudem Bożym i nikomu nie wolno - w imię prawdy - tego cudu kwestionować, podważać lub pomniejszać, gdyż jego Twórcą jest Bóg. Zasługą Maryi było to, że nigdy Bogu nie przeszkodziła w dokonywaniu Jego cudu. Zawsze Mu ufała i spełniała z pokorną miłością Jego wolę.

Żaden z cudów Bożych nie przyćmiewa Boga, nie pomniejsza Jego chwały. Przeciwnie, ukazuje, jak wielki i dobry jest Bóg. Podobnie ten Cud, którym jest Maryja, nie umniejsza ani nie przysłania nigdy Boga, lecz pokazuje Jego prawdziwe oblicze, którym jest wszechmocna dobroć, miłość, miłosierdzie.


 

(Redakcja artykułu: 19 października 2013, ks. Michał Kaszowski)

Podobne tematy omówione na stronie www.teologia.pl: Najświętsza Maryja Panna

 Powrót do strony głównej

Wykaz haseł