Powrót do strony głównej

Wykaz haseł


NAUCZANIE PAPIEŻA FRANCISZKA

MARYJA

Wzór wdzięczności


Modlitwę zawierzenia świata Maryi papież Franciszek rozpoczął od wyrażenia wdzięczności i wysławiania Boga za wszystkie dzieła Jego miłosierdzia: „Matko Boża Fatimska, z rozbudzoną na nowo wdzięcznością za Twoją macierzyńską obecność dołączamy nasz głos do wszystkich pokoleń, które nazywają Ciebie błogosławioną. Wysławiamy w Tobie wielkie dzieła Boga, który niestrudzenie pochyla się z miłosierdziem nad ludzkością, nękaną przez zło i zranioną przez grzech, aby ją uzdrowić i zbawić”.

Te pierwsze słowa modlitwy zawierzenia przypominają nam o tak często zaniedbywanej wdzięczności w odniesieniu do Boga i do ludzi. O tej bardzo słabo rozwiniętej cnocie u wielu mówił Papież w homilii poprzedzającej akt zawierzenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi. Za wzór postawił nam Ją samą, podobną do tego jednego z dziesięciu trędowatych, który dziękował Jezusowi za otrzymany dar zdrowia (Łk 17,12-19).

Papież powiedział: „Spójrzmy na Maryję: po zwiastowaniu, pierwszym wykonanym przez nią gestem jest akt miłości wobec starszej krewnej Elżbiety, a pierwsze słowa, jakie mówi brzmią: "Wielbi dusza moja Pana", to jest pieśń uwielbienia i dziękczynienia Bogu nie tylko za to, czego w Niej dokonał, ale za Jego działanie w całej historii zbawienia. Wszystko jest Jego darem. Jeśli potrafimy zrozumieć, że wszystko jest darem Boga, jak wielka radość rodzi się w naszym sercu! Wszystko jest jego darem. On jest naszą siłą!

Tak łatwo powiedzieć dziękuję, a jednak tak ciężko! Ile razy mówimy "dziękuję" w rodzinie? To jedno ze słów, które jest kluczem współżycia. "Pozwól", "przepraszam", "dziękuję": jeżeli w rodzinie mówi się te trzy słowa, rodzina funkcjonuje. "Pozwól", "przepraszam", "dziękuję". Ile razy mówimy "dziękuję" w rodzinie? Ile razy dziękujemy tym, którzy nam pomagają, są blisko nas, towarzyszą nam w życiu? Często wszystko bierzemy za oczywiste! Zachodzi to także w relacji z Bogiem. Łatwo jest zwracać się do Boga, by o coś prosić, lecz zwracać się, by Jemu dziękować: "Hm, nie udaje mi się".” (Hom. 13.10.2013)


 

(Redakcja artykułu: 16 października 2013, ks. Michał Kaszowski)

Podobne tematy omówione na stronie www.teologia.pl:

Wdzięczność

 Najświętsza Maryja Panna

 Powrót do strony głównej

Wykaz haseł