Powrót do strony głównej

Wykaz haseł


NAUCZANIE PAPIEŻA FRANCISZKA

SŁOWO BOŻE

To przekazujemy, czym sami żyjemy


Kapłanom i katechetom papież Franciszek przypomniał, że mają się wsłuchać w Jezusa, rozważać Jego słowo, karmić się nim, aby potem móc je przekazywać innym. To samo dotyczy rodziców. Papież powiedział do nich: „Myślę o ojcach i mamach, którzy są pierwszymi wychowawcami. Jak mogą wychowywać, jeśli ich sumienia nie są oświecone Słowem Bożym, jeśli ich myślenie i czyny nie są prowadzone przez Słowo? Jaki przykład mogą dać dzieciom? To jest ważne, bo potem mama i tata narzekają: „Ten syn...” A ty jakie dałeś mu świadectwo? O czym z nim rozmawiałeś? O Słowie Bożym lub o słowie z dziennika telewizyjnego? Już tata i mama powinni mówić o Słowie Bożym!” (Spotkanie z duchowieństwem i radami duszpasterskimi 4.10.2013)


 

(Redakcja artykułu: 7 października 2013, ks. Michał Kaszowski)

Podobne tematy omówione na stronie www.teologia.pl: Słowo Boże - Słuchanie Boga

 Powrót do strony głównej

Wykaz haseł