Powrót do strony głównej

Wykaz haseł


NAUCZANIE PAPIEŻA FRANCISZKA

SŁOWO BOŻE

Rozważać z wdzięcznością słowo Boże


Należy czytać i rozważać słowo Boże

Aby żyć słowem Bożym i głosić je innym, trzeba czytać i rozważać Pismo Święte. Odnosi się to do wszystkich wiernych świeckich i do kapłanów, którym Papież w dniu ich święceń przypomniał: „Czytajcie i rozważajcie pilnie słowo Boże, aby wierzyć w to, co przeczytaliście, aby uczyć tego, co zrozumieliście w wierze, żyć tym, czego się nauczyliście”. (Hom. 21.04.2013 z okazji święceń)

Być wdzięcznym Bogu i tym, którzy nam przekazali słowo Boże

Słowo Boże jest wielką łaską daną nam przez Boga za pośrednictwem ludzi. Zrozumienie wielkości tego daru powinno nas skłonić do wdzięczności. Przede wszystkim wobec Boga, który z wielką miłością i troską o nas mówił i nadal mówi do nas. Nasza wdzięczność powinna skierować się także do tych wszystkich ludzi, dzięki którym dotarło do nas słowo Boże. Do tej wdzięczności zachęcił papież Franciszek między innymi nowo wyświęconych kapłanów. Zachęcił ich do tego, by  pamiętali o swych rodzicach i katechetach, którzy dali im Słowo Boże i wiarę. (Hom. 21.04.2013 z okazji święceń)


 

(Redakcja artykułu 5 sierpnia 2013, ks. Michał Kaszowski)

Podobne tematy omówione na stronie www.teologia.pl: Słowo Boże - słuchanie Boga

 Powrót do strony głównej

Wykaz haseł