Powrót do strony głównej

Wykaz haseł


NAUCZANIE PAPIEŻA FRANCISZKA

CHCIWOŚĆ

Chciwy człowiek niszczy rodzinę


Ktoś z tłumu powiedział do Jezusa: „Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem. Lecz On mu odpowiedział: Człowieku, któż Mię ustanowił sędzią albo rozjemcą nad wami? Powiedział też do nich: Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia.” (Łk 12,13-15)

Papież Franciszek, komentując ten fragment Ewangelii, powiedział, że chciwy człowiek niszczy siebie,  rodzinę i relacje z ludźmi. Tak było za czasów Chrystusa i tak jest obecnie. „Ileż widzimy rodzin rozbitych z powodu pieniędzy: brat przeciw bratu, ojciec przeciw synowi...” Chciwy, przywiązany do pieniędzy człowiek „niszczy siebie i rodzinę”. (Hom. 21.10.2013)

Słowa Papieża nasuwają na myśl liczne rodziny, które rozpadły się, bo ojciec lub matka pojechali za granicę, aby – jak im się na początku wydawało – wesprzeć materialnie swoich najbliższych. Przez ten wyjazd dzieci utraciły na kilka lat ojca lub matkę. A często na zawsze, bo matka lub ojciec związali się z kimś innym z powodu oddalenia od współmałżonka, rodziny, dzieci, bliskich - z powodu samotności. I tak się bardzo często kończy postawienie dobrobytu materialnego rodziny na pierwszym miejscu. A przecież wiele osób znalazłoby pracę bez wyjazdu za granicę, gdyby tylko zaufały Bogu, prosiły Go, powierzyły Mu wszystko i zgodziły się na pracę mniej dochodową i atrakcyjną niż ta, którą – jak im się wydaje – znajdą za granicą. Niestety, często dzieje się tak, jak mówi papież Franciszek: chciwy, przywiązany do pieniędzy człowiek niszczy siebie, rodzinę i relacje z innymi.


 

(Redakcja artykułu: 24 października 2013, ks. Michał Kaszowski)

Podobne tematy omówione na stronie www.teologia.pl: Chciwość

 Powrót do strony głównej

Wykaz haseł