Powrót do strony głównej

Wykaz haseł


NAUCZANIE PAPIEŻA FRANCISZKA

MARYJA

„Chroń nasze życie w Twoich ramionach”


Zagrożenia naszego życia

Akt zawierzenia Najświętszej Matce - wypowiedziany przez papieża Franciszka 13 października 2013 - zawiera prośbę o chronienie przez Nią naszego życia: „Chroń nasze życie w Twoich ramionach”. Prosimy Maryję o to i oddajemy pod Jej opiekę wielki dar życia, bo wiemy, jak bardzo jest ono zagrożone przez choroby, wypadki, kataklizmy, zwierzęta, owady i złośliwych ludzi.

Chyba tylko dzieci nie zdają sobie sprawy z tego, jak bardzo ich życie jest zagrożone każdego dnia. Nie wiedzą o tym, bo czuwa nad nimi uważne i życzliwe spojrzenie matki, która wie, że jej dzieci umarłyby bez jedzenia, bez odzieży, która wie, że często potrzebują lekarstw. Dzięki czujności matki dzieci żyją w poczuciu bezpieczeństwa, są beztroskie. Nawet nie zdają sobie sprawy z tego, że każdego dnia mogłyby umrzeć, gdyby nie było w pobliżu mądrej i przewidującej matki. Dorośli wiedzą o zagrożeniach życia, dlatego – jeśli są wierzący – szukają pomocy Boga, Matki Najświętszej, aniołów i świętych. Powierzają swoje życie Jezusowi i Maryi: „Chroń nasze życie w Twoich ramionach”.

Nie tylko nasze naturalne życie jest zagrożone

Wiele niebezpieczeństw czyha także na życie nadprzyrodzone, wlane w nas przez Boga, przez Jego łaskę usprawiedliwiającą i uświęcającą. Wrogami pragnącymi uśmiercić w nas życie Boże są przede wszystkim złe duchy. Robią wszystko, by zabić w nas dar życia Bożego. Atakują to życie również ludzie, którzy świadomie lub nieświadomie stoją po stronie demonów. Wrogiem niszczącym to życie jest także duch tego świata, czyli klimat, który nie został uformowany przez Ducha Świętego, lecz przez przebiegłość i spryt zdemoralizowanych ludzi. Szerzące się mody, nurty myślowe, pogoń za przemijalnością, prawa sprzyjające demoralizacji usiłują pozbawić nas łaski życia Bożego.

W obliczu zagrożeń życia naturalnego i nadprzyrodzonego potrzeba nam pomocy

Ponieważ stale jesteśmy zagrożeni na różne sposoby, potrzebujemy różnorodnej pomocy. Potrzeba nam wsparcia przez mądrych ludzi, którzy pozwolili się napełnić Bożą mądrością. Potrzebujemy pomocy dusz czyśćcowych i świętych, którzy zamieszkują już niebiańską ojczyznę. Potrzeba nam wsparcia przez aniołów, którzy dobrze rozpoznają taktykę złych duchów i potrafią nas skutecznie bronić przed ich atakami. Potrzeba nam opieki Boga, który wszystko potrafi uczynić. Potrzebujemy także pomocy Maryi, naszej Matki

Potrzebna jest nam Jej pomoc, byśmy wytrwali przy Bogu. Potrzebujemy opieki Matki niebieskiej nad naszym życiem jak dzieci, które dzięki swoim ziemskim matkom żyją w poczuciu bezpieczeństwa i są przez nie chronione codziennie przed śmiercią. Akt zawierzenia naszej niebieskiej Matce – często nazywanej przez papieża Franciszka „naszą niebieską Mamą” – wyraża nasze zaufanie Jej w różnych sytuacjach zagrożenia. To Ją z ufnością prosimy: „Chroń nasze życie w Twoich ramionach”.


 

(Redakcja artykułu: 18 października 2013, ks. Michał Kaszowski)

Podobne tematy omówione na stronie www.teologia.pl:

Zawierzenie Maryi

 Najświętsza Maryja Panna

 Powrót do strony głównej

Wykaz haseł