Powrót do strony głównej

Wykaz haseł


NAUCZANIE PAPIEŻA FRANCISZKA

ZBAWIENIE

Czy tylko nieliczni będą zbawieni?


Pytanie o ilość zbawionych zadane Jezusowi

Pewien człowiek zapytał Jezusa: „Czy tylko nieliczni będą zbawieni” (Łk 13,22). W odpowiedzi usłyszał: „Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli. Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: Panie, otwórz nam! lecz On wam odpowie: Nie wiem, skąd jesteście. Wtedy zaczniecie mówić: Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na ulicach naszych nauczałeś. Lecz On rzecze: Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym.” (Łk 13,22-29)

Ważniejsze od teoretycznych dociekań dotyczących liczby zbawionych jest zastanowienie się nad tym, co robić, aby samemu zbawienie osiągnąć

Papież Franciszek zauważa, że Jezus „nie odpowiada bezpośrednio na zadane Mu pytanie o to, czy tylko nieliczni będą zbawieni. Wskazuje natomiast, że ważniejsze od zaspokojenia naszej ciekawości dotyczącej tego, ilu zostanie zbawionych, jest to, „jaka droga do zbawienia prowadzi”. (Anioł Pański 25.08.2013)

Dopiero na drugim miejscu Chrystus powie o licznych zbawionych, którzy nie będą pochodzić z narodu izraelskiego, lecz ze „wschodu i zachodu, z północy i południa”. Powie również o tych, którzy ofiarowane im zbawienie odrzucili, nie chcieli przejść przez ciasną bramę i woleli „dopuszczać się niesprawiedliwości”. Najpierw jednak Jezus wyjaśnia, co każdy człowiek powinien zrobić, aby znaleźć się w gronie zbawionych: ma „przejść przez wąskie drzwi”.

Aby osiągnąć zbawienie, trzeba przejść przez bramę, która przed nikim się nie zamyka

W Ewangelii – jak na to zwrócił uwagę Papież – wielokrotnie pojawia się obraz drzwi. Oznacza on wejście do domu, do ogniska domowego, gdzie znajdujemy bezpieczeństwo, miłość, ciepło i odnosi się do wspólnoty z Bogiem. Bramą do tej pięknej rzeczywistości jest Jezus. „On jest przejściem do zbawienia. On prowadzi do Ojca.” (Anioł Pański 25.08.2013)

„Te drzwi, którymi jest Jezus, nie są nigdy zamknięte. Są zawsze otwarte i to na wszystkich bez różnicy, bez wykluczania, bez przywilejów. Ktoś z was mógłby powiedzieć: «Ależ ja z pewnością jestem wykluczony, bo jestem wielkim grzesznikiem i zrobiłem wiele brzydkich rzeczy w życiu». Nie, nie jesteś wykluczony! Właśnie dlatego jesteś ulubiony, bo Jezus woli grzesznika, by mu przebaczyć, by go umiłować. Jezus cię oczekuje, by zawsze cię objąć i ci przebaczyć. Nie bój się, On na ciebie czeka. Nabierz odwagi, by wejść przez Jego drzwi.(Anioł Pański 25.08.2013)

Są jeszcze inne drzwi, które powinny się otworzyć: drzwi naszego serca

Aby osiągnąć zbawienie trzeba przejść przez wąskie drzwi, którymi jest Jezus, wiara w Niego, życie z Nim, naśladowanie Go. „Wszyscy są zaproszeni do ich przekroczenia, do przejścia przez bramę wiary, do wejścia w Jego życie.” (Anioł Pański 25.08.2013)

Ale dla osiągnięcia zbawienia potrzeba jeszcze drugich otwartych drzwi: drzwi naszego serca. Trzeba je szeroko otworzyć na Jezusa, trzeba Go „wpuścić do naszego życia, by nas przemienił, odnowił, dając nam pełną i trwałą radość.” (Anioł Pański 25.08.2013)

Kuszą nas codziennie inne niż Jezus otwarte przed nami drzwi

Papież Franciszek zauważył, że każdego dnia pojawia się przed nami wiele drzwi zapraszających nas do chwilowego i przelotnego szczęścia. Powstają zatem pytania: którymi drzwiami chcemy wchodzić i kogo chcemy wpuścić drzwiami naszego życia? Papież zachęca nas, byśmy nie obawiali się przekroczyć bramy wiary w Jezusa i pozwalali Mu coraz bardziej wchodzić do naszego życia. Zachęca nas również do tego, byśmy wychodzili z różnych naszych egoistycznych form postępowania, zamknięć, obojętności na drugich.

Jeśli pozwolimy Jezusowi wejść w nasze życie, to On oświeci je światłem, które nie gaśnie. To Jego światło nie jest jakimś fajerwerkiem ani błyskiem. „Nie! To jest łagodne światło, które stale trwa i daje nam pokój. Takie światło napotykamy, gdy wchodzimy przez Jezusową bramę”. (Anioł Pański 25.08.2013)

Brama zbawienia jest wąska, bo wymaga autentycznego życia chrześcijańskiego

Tak, te drzwi są wąskie, ale nie dlatego, że „prowadzą do jakiejś sali tortur”. Są wąskie dlatego, że wymagają od nas otwarcia serca na Jezusa, uznania naszej grzeszności, potrzeby zbawienia, Bożego przebaczenia i miłości, a także znalezienia w sobie pokory, „by przyjąć Jego miłosierdzie i pozwolić się odnowić". (Anioł Pański 25.08.2013)

Brama zbawienia – Jezus – jest bramą wąską, bo domaga się od nas chrześcijaństwa, które nie jest tylko nazwą, etykietą. „Pytam was: czy jesteście chrześcijanami naprawdę czy też tylko „z etykiety”? Niech każdy odpowie sobie w duszy! Nigdy nie możemy być chrześcijanami z nazwy, ale prawdziwymi chrześcijanami z serca. Być chrześcijanami znaczy żyć i świadczyć o wierze przez modlitwę, dzieła miłosierdzia, wspieranie sprawiedliwości, czynienie dobra. Przez wąską bramę, którą jest Jezus, ma przejść całe nasze życie". (Anioł Pański 25.08.2013)


 

(Redakcja artykułu: 27 sierpnia 2013, ks. Michał Kaszowski)

 Powrót do strony głównej

Wykaz haseł