Powrót do strony głównej

Wykaz haseł


NAUCZANIE PAPIEŻA FRANCISZKA

KARIEROWICZE

Życie według błogosławieństw zamiast robienia kariery


Niektórzy udają tylko, że wchodzą do owczarni Chrystusa przez bramę, którą jest On sam (J 10,9). Do takich ludzi papież Franciszek zaliczył między innymi karierowiczów, w których nie ma podobieństwa do Chrystusa, dobrego Pasterza. Nie są podobni do Jezusa pokornego, ubogiego, cichego, sprawiedliwego, bezinteresownego.

Karierowiczom brak pasterskiej troski o dobro innych

Jezus powiedział: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. (J 10,1-2) Tylko wchodzący przez bramę, którą jest Chrystus, są jak On dobrymi pasterzami.

Nie można tego powiedzieć o karierowiczach. Nie weszli oni do owczarni przez bramę-Chrystusa, udawali tylko przejście przez tę bramę. „Kto nie wchodzi do zagrody owiec przez bramę, nie jest pasterzem” – stwierdza papież. „Bramą, prawdziwą bramą, jedyną bramą, przez którą wchodzi się do królestwa Bożego, do wspólnoty chrześcijańskiej, do Kościoła, jest Jezus”. (Hom. 22.04.2013).

Spragnieni zrobienia kariery w Kościele nie przeszli przez tę bramę, bo przez nią przechodzi ten, kto się upodobnia do Chrystusa. Tego podobieństwa brakuje jednak karierowiczom. Nie ma w nich nic z dobrego Pasterza, który troszczy się o owce, o to, by miały pożywienie (J 10,9). Karierowicze „chcą tylko zysku dla samych siebie”. (Hom. 22.04.2013)

Karierowicze są złodziejami, okradającymi Chrystusa z chwały

Ci, którzy pragną we wspólnotach chrześcijańskich zrobić karierę, szukają wyłącznie swojej korzyści i swojej chwały. Podobnie jak faryzeusze od siebie wzajemnie odbierają chwałę. Są interesowni. Uprawiają swoisty handel: 'Ja oddam chwałę tobie, a ty mnie obdarz chwałą'. Ci jednak nie weszli przez prawdziwą bramę. Bramą jest Jezus, a ten, kto nie wchodzi przez tę bramę, popełnia błąd”. Karierowicze są złodziejami i rozbójnikami. „Dlaczego? Bo okradają z chwały Jezusa, chcą własnej chwały” – stwierdza papież. (Hom. 22.04.2013)

Karierowicze nie naśladują Jezusa, który nie okradał swojego Ojca z chwały, lecz przeciwnie, chciał Go nią otoczyć. Powiedział: „Ja nie szukam własnej chwały.” (J 8,50 ) „Kto mówi we własnym imieniu, ten szuka własnej chwały. Kto zaś szuka chwały tego, który go posłał, ten godzien jest wiary i nie ma w nim nieprawości.” (J 7,18) Od narodzenia aż po śmierć krzyżową życie Jezusa było czymś przeciwnym do szukania swojej chwały. Nie wywyższał się, lecz „uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej”. (Flp 2,8)

Przeciwieństwem karierowiczostwa jest życie błogosławieństwami ewangelicznymi

Przez właściwą bramę, czyli przez Chrystusa, przechodzą nie ci, którzy usiłują we wspólnocie chrześcijańskiej wybić się, wyciągnąć jak najwięcej korzyści dla siebie, zrobić karierę, lecz ci, którzy żyją według błogosławieństw z Kazania na Górze (Mt 5,3-12). Przypomina o tym papież Franciszek słowami: „Ale jak zrozumieć, że prawdziwą bramą jest Jezus? „Weź błogosławieństwa i postępuj według tego, co mówią błogosławieństwa”. Wtedy „jesteś pokorny, jesteś ubogi, jesteś cichy, jesteś sprawiedliwy”. A kiedy ktoś proponuje coś innego, „nie słuchaj go: bramą zawsze jest Jezus, a ten, kto wchodzi przez tę bramę, nie myli się”. (Hom. 22.04.2013) 


 

(Redakcja artykułu: 11 lipca 2013, ks. Michał Kaszowski)

 Powrót do strony głównej

Wykaz haseł