Powrót do strony głównej

Wykaz haseł


NAUCZANIE PAPIEŻA FRANCISZKA

KOBIETA

„Kościołowi, jeśli utraci kobiety, grozi bezpłodność"


Każdy kapłan - na podstawie swojego doświadczenia - powie, że częściej widzi w kościele kobiety niż mężczyzn, że zwykle łatwiej je zachęcić do różnych form pomocy charytatywnej, niż mężczyzn. Chociaż kościół katolicki za przykładem Chrystusa nie powierza kobietom posługi kapłańskiej, to jednak uważa je za wyjątkowo potrzebne. Przypomniał to papież Franciszek 27 lipca 2013 roku, w przemówieniu do biskupów Brazylii, w Domu Jana Pawła II w pobliżu kurii arcybiskupiej w Rio de Janeiro. W czasie spotkania z nimi powiedział, że „Kościołowi, jeśli utraci kobiety, grozi bezpłodność”.

Nie po raz pierwszy Papież podkreśla miłość, ofiarność i różne inne uzdolnienia kobiet, dzięki którym w wielu wypadkach potrafią - z większą odwagą i poświęceniem niż mężczyźni - głosić Chrystusa. Mówił o tym między innymi 3 kwietnia 2013 roku, w jednej ze swoich pierwszych katechez. Zwrócił wtedy uwagę na fakt, że to nie apostołowie, lecz kobiety były pierwszymi świadkami zmartwychwstania Chrystusa i to one jako pierwsze podzieliły się tą radosną wiadomością z innymi. „Pobudzała je miłość i potrafiły przyjąć tę wieść z wiarą: wierzą, i niezwłocznie przekazują tę wieść, nie trzymają jej dla siebie. „Nie można pohamować radości, wypływającej z tego, że wiedzą, iż Jezus żyje i że obietnice się wypełniły, nadziei napełniającej ich serca”. (Katecheza 3.04.2013)

Zachowanie tych odważnych i pełnych miłości kobiet stało się przykładem dla wszystkich pokoleń. To, co one uczyniły, stwierdza papież Franciszek, powinno „także zachodzić w naszym życiu. Odczuwajmy radość, że jesteśmy chrześcijanami! Nie chowajmy tej radości jedynie dla siebie! Wierzymy w Zmartwychwstałego, który zwyciężył zło i śmierć!” (Katecheza 3.04.2013)

Ojciec Święty zauważył, że w ewangeliach wielką wagę przypisuje się świadectwu kobiet, które widziały zmartwychwstałego Pana. W tym docenieniu widać nowy sposób podejścia do kobiet, gdyż „według reguł prawa żydowskiego ich świadectwo, podobnie jak i świadectwo dzieci, nie było traktowane jako pewne i wiarygodne.” (Katecheza 3.04.2013)

Ewangelie mówiące o świadectwie kobiet podkreślają jeszcze jeden ważny fakt, to mianowicie, „że Bóg nie wybiera według ludzkich kryteriów: pierwszymi świadkami narodzin Jezusa są pasterze, ludzie prości i pokorni; pierwszymi świadkami zmartwychwstania są kobiety. To właśnie jest piękne!” – powiedział papież Franciszek. (Katecheza 3.04.2013)

Nieraz kobiety skarżą się na to, że – głównie z powodu niedopuszczania ich do kapłaństwa – nie są doceniane przez Kościół. Niektóre – bez święceń kapłańskich – czują się w Kościele niepotrzebne. Jednak trudno sobie wyobrazić, by wierząca w Chrystusa kobieta była niepotrzebna we wspólnocie Kościoła. Zawsze przecież kobiety głębokiej wiary miały i nadal mają wielkie zadanie do spełnienia w dziedzinie przekazu wiary. Zwrócił na to uwagę Papież, mówiąc, „że kobiety w Kościele i na drodze wiary, miały i mają także dzisiaj szczególną rolę w otwieraniu bram dla Pana, do naśladowania Go, i w przekazywaniu Jego oblicza, ponieważ spojrzenie wiary zawsze potrzebuje prostego i głębokiego spojrzenia miłości”. (Katecheza 3.04.2013)

To przecież głównie one, jako matki, babcie, przekazują swoją wiarę dzieciom. „Jest to właśnie misją kobiet - nieprawdaż! Matek, kobiet – składanie świadectwa swoim dzieciom, wnukom, że Jezus żyje, jest Żyjącym, Zmartwychwstałym. Mamy i kobiety – naprzód, nieście to świadectwo! – zachęcił papież Franciszek. Dla Boga liczy się serce, jak bardzo jesteśmy na Niego otwarci, czy jesteśmy jak ufne dzieci.” (Katecheza 3.04.2013)


 

(Redakcja artykułu: 28 lipca 2013, ks. Michał Kaszowski)

 Powrót do strony głównej

Wykaz haseł