Powrót do strony głównej

Wykaz haseł


NAUCZANIE PAPIEŻA FRANCISZKA

KONTEMPLACJA

Kontemplacja wchodzeniem w tajemnicę


Bóg, Jego działanie i łaski są dla nas wielką tajemnicą, której nie potrafimy przeniknąć samym tylko rozumem. Pomaga nam wniknąć w nie kontemplacja. Jest ona wchodzeniem w te niezgłębione tajemnice nie samym tylko intelektem, lecz rozumem i sercem, na kolanach, na modlitwie – wyjaśnił papież Franciszek. (Hom. 22.10.2013)

Próba wdarcia się w nieprzeniknione tajemnice Boże - bez Jego światła, bez Jego łaski, samym swoim rozumem – może być niebezpieczna. Może bowiem doprowadzić do utworzenia nowej herezji. Dlatego wobec trudnej do pojęcia tajemnicy nieskończonej Miłości, Mądrości i Piękna, czyli Boga, powinniśmy pochylić się z pokorą i powiedzieć: Pomóż mi Panie swoim światłem pojąć Ciebie i Twoją wolę, Twoje działania i łaski - na tyle, na ile chcesz, abym je zrozumiał.


 

(Redakcja artykułu: 26 października 2013, ks. Michał Kaszowski)

Podobne tematy omówione na stronie www.teologia.pl: Kontemplacja

 Powrót do strony głównej

Wykaz haseł