Powrót do strony głównej

Wykaz haseł


NAUCZANIE PAPIEŻA FRANCISZKA

KONTEMPLACJA

Nie abstrakcyjne idee, lecz Jezusa mamy kontemplować


Nie do idei lecz do żywego i prawdziwego Boga zwracamy się w modlitwie

W przemówieniu do sióstr klauzurowych papież Franciszek wskazał bezpieczny sposób praktykowania modlitwy kontemplacyjnej. Powinna ona być kontemplowaniem nie idei, lecz żywej i kochającej konkretnej Osoby. Jest nią Jezus Chrystus, Bóg-człowiek. „I to jest wasza kontemplacja: rzeczywistość. Rzeczywistość Jezusa Chrystusa. Nie abstrakcyjne idee, nie abstrakcyjne idee, bo one wysuszają głowę. Kontemplowanie ran Jezusa Chrystusa! On je przeniósł do nieba, On je ma!” (Słowo do sióstr klauzurowych 4.10.2013)

Różaniec uczy koncentrowania się nie na ideach, lecz na Jezusie

W kościele katolickim istnieje modlitwa, która uczy takiej kontemplacji, o jakiej wspomniał papież Franciszek. Jest nią modlitwa różańcowa, połączona z rozważaniem tajemnic z życia Jezusa i Maryi. W czasie odmawiania różańca i medytowania jego tajemnic nie rozważamy abstrakcyjnych idei, lecz patrzymy oczyma Maryi na Jej Syna, Jezusa Chrystusa. Więcej jeszcze: łączymy się z Jej matczynym sercem i przeżywamy Jego radości, bóle i ogromną wdzięczność, do której skłania wszystko to, co dla nas uczynił Jezus, nasz Zbawiciel.

Nie abstrakcyjne idee lecz Jezusa kontemplowała siostra Marty

Przykład kontemplacji właściwej daje Maria siostra Marty i Łazarza. Siedziała ona u stóp Jezusa i uważnie Go słuchała (Łk 10,38-42). Nie kontemplowała abstrakcyjnych idei, lecz żywego Jezusa. W Niego się wpatrywała z miłością, Jego słuchała, do Niego mówiła. (Hom. 8.10.2013)


 

(Redakcja artykułu: 8 października 2013, ks. Michał Kaszowski)

Podobne tematy omówione na stronie www.teologia.pl: Kontemplacja

 Powrót do strony głównej

Wykaz haseł