Powrót do strony głównej

Wykaz haseł


NAUCZANIE PAPIEŻA FRANCISZKA

MIŁOSIERDZIE

Nie tylko szukać Bożego miłosierdzia, ale stać się również jego narzędziem


Papież Franciszek poucza nas nie tylko o tym, że powinniśmy bez lęku przychodzić do miłosiernego Boga i szukać u Niego pomocy oraz przebaczenia naszych grzechów. Mówi także o tym, że sami powinniśmy się stać na różne sposoby „narzędziami” Jego miłosierdzia.

Dzięki łasce chrztu i Komunii św. możemy stać się narzędziami Bożego miłosierdzia

„Bez łaski nic nie możemy uczynić. A z łaską Chrztu św. i Komunii Świętej mogę stać się narzędziem Bożego miłosierdzia. Tego wspaniałego Bożego miłosierdzia!” – powiedział Papież. (Regina Coeli 1.04.2013).

Tymi „narzędziami Bożego miłosierdzia” stajemy się wtedy, gdy pomagamy innym zrozumieć, jak życzliwy i miłosierny wobec nas jest Bóg, i przez to przyciągamy naszych bliźnich do Niego.

Gdy pełnimy czyny miłosierdzia, stajemy się „narzędziami Bożego miłosierdzia”

Gdy naszym postępowaniem kieruje miłosierdzie, pozwalamy Bogu działać przez nas. On bowiem jest miłosierny. W tych czynach otoczenie może dostrzec odblask Bożego miłosierdzia. Okazując miłosierdzie stajemy się dla innych czytelnym „obrazem i podobieństwem” miłosiernego Boga.

Ukazują bliźnim miłosierdzie Boże czyny, które nazywa się uczynkami miłosierdzia co do duszy i co do ciała. Katechizm Kościoła Katolickiego określa je następująco:

„Uczynkami miłosierdzia są dzieła miłości, przez które przychodzimy z pomocą naszemu bliźniemu w potrzebach jego ciała i duszy (Por. Iz 58, 6-7; Hbr 13, 3). Pouczać, radzić, pocieszać, umacniać, jak również przebaczać i krzywdy cierpliwie znosić – to uczynki miłosierdzia co do duszy. Uczynki miłosierdzia co do ciała polegają zwłaszcza na tym, by głodnych nakarmić, bezdomnym dać dach nad głową, nagich przyodziać, chorych i więźniów nawiedzać, umarłych grzebać (por. Mt 25, 31-46). Spośród tych czynów jałmużna dana ubogim (por. Tb 4, 5-11; Syr 17, 22) jest jednym z podstawowych świadectw miłości braterskiej; jest ona także praktykowaniem sprawiedliwości, która podoba się Bogu (por. Mt 6, 2-4): Kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni (Łk 3,11). Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużnę, a zaraz wszystko będzie dla was czyste (Łk 11, 41). Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie im: "Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta!" – a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała – to na co się to przyda? (Jk 2, 15-16; por. 1 J 3,17).” (Katechizm Kościoła Katolickiego 2447)


 

(Redakcja artykułu: 28 czerwca 2013, ks. Michał Kaszowski)

Podobne tematy omówione na stronie www.teologia.pl: Miłosierdzie Boże, Uczynki miłosierdzia

 Powrót do strony głównej

Wykaz haseł