Powrót do strony głównej

Wykaz haseł


NAUCZANIE PAPIEŻA FRANCISZKA

MŁODOŚĆ

Z Chrystusem serce nigdy się nie starzeje


Nieuchronność fizycznego starzenia się

Nieraz stykamy się z wysiłkami przedłużenia swojej młodości, przeciwstawiania się procesowi starzenia się. Dotyczy to jednak przeważnie ciała. Pragnie się, by zachowało swoje piękno i sprawność młodości. Te wysiłki nie przynoszą jednak trwałego rezultatu. Lustro jest tego świadkiem.

Oprócz młodości fizycznej istnieje jeszcze duchowa młodość serca.

Młodość ciała przemija, natomiast  młodość duchowa, młodość serca może być zachowana na zawsze, a nawet może wzrastać, jak mówi św. Paweł: „Dlatego to nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień” (2 Kor 4,16).

Serce zachowuje młodość, gdy żyjemy z Chrystusem

W nauczaniu papieża Franciszka powraca temat młodości duchowej, młodości serca. Tę młodość – charakteryzującą się radością, optymizmem – można zachować dzięki głębokiej więzi z Chrystusem. O tym rodzaju młodości przypomniał Papież słowami: „To wy (młodzi) przynosicie nam radość wiary i mówicie nam, że powinniśmy przeżywać wiarę młodym sercem, zawsze, nawet wtedy, gdy się ma siedemdziesiąt czy osiemdziesiąt lat. Z Chrystusem serce nigdy się nie starzeje!” „Przeżywajmy radość kroczenia z Jezusem, aby być z Nim, niosąc Jego Krzyż z miłością, z duchem wiecznie młodym!” (Hom. 24.03.2013)


 

(Redakcja artykułu: 18 lipca 2013, ks. Michał Kaszowski)

 Powrót do strony głównej

Wykaz haseł