Powrót do strony głównej

Wykaz haseł


NAUCZANIE PAPIEŻA FRANCISZKA

MODLITWA

Modlitwa nie jest „skuteczną” formułą magiczną


U wielu wierzących można zauważyć może nieświadome, jednak magiczne podejście do modlitwy. Wielu bowiem szuka jakieś „skutecznej” modlitwy, a niektórzy cieszą się, że znaleźli modlitwy „dziesięć razy skuteczniejsze od innych”. Takie traktowanie modlitwy to magia, o której wspomniał papież Franciszek.

Nie robić szumu wokół siebie, gdy się modlimy lub pościmy

„Aby się modlić, nie trzeba robić hałasu ani sądzić, że lepiej używać wielu słów. Nie trzeba robić zgiełku, zgiełku światowości, określonej przez Jezusa słowami „trąbić przed sobą” lub „pokazywać się w dniu postu”. Aby się modlić – powtórzył – nie trzeba hałasu próżności. Jezus powiedział, że takie zachowanie jest  właściwe poganom. (Hom. 20.06.2013)

Zamiast wielu słów potrzeba wiary i ufności na modlitwie

Nie można modlitwy traktować jak magicznej formuły. To czarownicy - przy pomocy wielu słów - usiłują kogoś uzdrowić lub osiągnąć coś innego. „Ale to jest pogańskie” – powiedział Papież (Hom. 20.06.2013) Ojcu naszemu – który wie, czego nam potrzeba, wpierw zanim Go poprosimy (Mt 6,8) - nie trzeba natrętnie, bez przerwy powtarzać swoich próśb. Taka nachalność mogłaby nawet wyrażać brak wiary w Jego życzliwą miłość.

Ważniejsza od wielomówstwa jest ufność i wiara. Można więc prosić Boga nawet bez słów. Można żarliwie prosić naszego dobrego Ojca, trwając przed Nim w zupełnym milczeniu.

To milczenie jednak nie może być „puste”. Powinno być zapełnione naszą dziecięcą ufnością i głębokim zawierzeniem Ojcu. Ufność i zawierzenie są „słowami”, które Bóg, nasz Ojciec, dobrze rozumie. One wołają do Niego głośniej niż słowa, trafiają do Jego Boskiego Serca.

Nie formułki modlitewne, lecz działanie Boże jest skuteczne

Nie tylko w wielości słów, lecz również w rodzaju formuły modlitewnej nie wolno doszukiwać się skuteczności modlitwy. Nie ma bardzo skutecznych – czyli działających magicznie, jakby automatycznie – sformułowań modlitewnych. Ci, którzy usiłują znaleźć jakąś „wyjątkowo skuteczną modlitwę”, powinni zrozumieć, że to nie rodzaj formułki modlitewnej, lecz działanie kochającego i wszechmocnego Boga jest „skuteczne”. Nie formułka modlitewna, lecz Bóg działa tak potężnie, że może dla nas uczynić nawet cud.


 

(Redakcja artykułu: 8 lipca 2013, ks. Michał Kaszowski)

Podobne tematy omówione na stronie www.teologia.pl: Modlitwa

 Powrót do strony głównej

Wykaz haseł