Powrót do strony głównej

Wykaz haseł


NAUCZANIE PAPIEŻA FRANCISZKA

ODNOWA KOŚCIOŁA I SWOJEGO SERCA

Łaska Chrystusa potrafi doprowadzić do rozkwitu każdą duchową pustynię


Często mówimy: jestem słaby, jestem tylko człowiekiem. To prawda. Ale słowa te są tylko częścią prawdy o nas. Chętnie je wypowiadamy, bo usprawiedliwiają nas, nasz brak gorliwej pracy nad udoskonalenia naszej miłości, nasz brak wiary w potęgę Boga. Może mniej chętniej wypowiadamy drugą prawdę - o której przypomina nam papież Franciszek - że przyjmując łaskę Chrystusa zmartwychwstałego, naprawdę potrafimy udoskonalić swoje życie. Potrafimy, jeśli tylko chcemy.

Dzięki mocy Chrystusa zmartwychwstałego pustynia naszego serca może zamienić się w kwitnący ogród

Papież powiedział: „Jak wiele pustyń także i dziś musi przejść człowiek! Zwłaszcza tę pustynię, która jest w jego wnętrzu, kiedy brakuje miłości do Boga i bliźniego, gdy nie ma świadomości, że jesteśmy opiekunami tego wszystkiego, czym Stwórca nas obdarzył i co nam daje. Ale Boże miłosierdzie może sprawić, że zakwitnie nawet najbardziej jałowa ziemia, może przywrócić życie wysuszonym kościom (por. Ez 37, 1-14).” (Urbi et orbi 31.03.2013) A takimi wysuszonymi kościami jest duch bardzo wielu ludzi. To dusze martwe jak wysuszone kości, bo umarła w nich miłość.

Aby mogła rozkwitnąć pustynia naszego życia, trzeba przyjąć ofiarowaną nam łaskę Chrystusa zmartwychwstałego

Pustynia naszego życia zamieni się w kwitnący ogród, pełen piękna i duchowego bogactwa, jeśli pozwolimy działać w nas łasce Chrystusa. Dlatego papież Franciszek wzywa każdego z nas: „przyjmijmy łaskę zmartwychwstania Chrystusa! Pozwólmy się odnowić przez miłosierdzie Boga, pozwólmy, aby Jezus nas kochał, niech moc Jego miłości przekształci także nasze życie.” (Urbi et orbi 31.03.2013)

Jeśli pozwolimy Chrystusowi zamienić pustynię swojego serca w piękny duchowy ogród, to przyczynimy się do odnowy serc innych ludzi

Papież Franciszek wzywa nas do tego, byśmy nie przeszkadzali działać w nas łasce Chrystusa, byśmy z nią współdziałali, bo dzięki temu Jego dary będą docierać do innych ludzi i przemieniać ich. „Stańmy się narzędziami tego miłosierdzia, kanałami, przez które Bóg może nawadniać ziemię, strzec całego stworzenia i sprawić, aby rozkwitła sprawiedliwość i pokój.” (Urbi et orbi 31.03.2013)

Dzięki modlitwom zanoszonym do Zbawiciela zło w nas i w świecie zostanie zastąpione dobrem

Moc Boga potrafi dokonać tej zbawiennej przemiany, dlatego Papież zachęca nas: „Prosimy więc zmartwychwstałego Jezusa, który przemienia śmierć w życie, aby przemienił nienawiść w miłość, zemstę w przebaczenie, wojnę w pokój.” (Urbi et orbi 31.03.2013)


 

(Redakcja artykułu: 27 czerwca 2013, ks. Michał Kaszowski)

 Powrót do strony głównej

Wykaz haseł