Powrót do strony głównej

Wykaz haseł


NAUCZANIE PAPIEŻA FRANCISZKA

OPIEKA

Powołanie każdego człowieka do opiekowania się i strzeżenia


Oprócz powołań szczegółowych - takich jak powołanie do kapłaństwa, małżeństwa, życia zakonnego - istnieją powołania będące zadaniem każdego bez wyjątku człowieka. Do takich powszechnych zadań zalicza się powołanie do opiekowania się i strzeżenia. Papież Franciszek omawia to posłannictwo każdego człowieka na przykładzie św. Józefa, którego stawia za wzór. Jego naśladowcy powinni postawić w centrum swego życia Chrystusa i opiekować się ludźmi, światem a także strzec samych siebie.

Strzeżenie człowieka i świata powołaniem wszystkich bez wyjątku ludzi – dzieci i dorosłych

Papież Franciszek zaznacza, że „powołanie strzeżenia nie dotyczy wyłącznie nas chrześcijan, ma wymiar przekraczający, ogólnoludzki, dotyczący wszystkich. Chodzi o opiekę nad całą rzeczywistością stworzoną, pięknem stworzenia, jak nam to mówi Księga Rodzaju i jak to nam ukazał św. Franciszek z Asyżu: to poszanowanie każdego Bożego stworzenia oraz środowiska, w którym żyjemy.

Jest to strzeżenie ludzi, troszczenie się z miłością o wszystkich, każdą osobę, zwłaszcza o dzieci i osoby starsze, o tych, którzy są istotami najbardziej kruchymi i często znajdują się na obrzeżach naszych serc. To troska jedni o drugich w rodzinie: małżonkowie wzajemnie otaczają siebie opieką, następnie jako rodzice troszczą się o dzieci, a z biegiem czasu dzieci stają się opiekunami rodziców. To szczere przeżywanie przyjaźni, będących wzajemną troską o siebie w zaufaniu, w szacunku i w dobru. W istocie wszystko jest powierzone opiece człowieka i jest to odpowiedzialność, która dotyczy nas wszystkich. Bądźcie opiekunami Bożych darów!” (Hom. 19.03.2013)

Warto podkreślić, że to, o czym pouczył Papież, dotyczy wszystkich ludzi bez względu na religię, kulturę lub wiek. Nawet dzieci powinny się uczyć strzeżenia i opiekowania się, np. młodszym rodzeństwem, zwierzątkami, zabawkami itp.

Gdy człowiek nie chce się opiekować i strzec, zaczyna niszczyć jak Herod

„A kiedy człowiekowi brakuje tej odpowiedzialności, kiedy nie troszczymy się o stworzenie i o braci, wówczas jest miejsce na zniszczenie, a serce staje się nieczułe. Niestety w każdej epoce dziejów są „Herodowie”, którzy knują plany śmierci, niszczą, oszpecają oblicze mężczyzny i kobiety.” (Hom. 19.03.2013)

Ludzie na wysokich stanowiskach są wezwani w szczególny sposób do opiekowania się i strzeżenia

„Chciałbym prosić wszystkich tych, którzy zajmują odpowiedzialne stanowiska w dziedzinie gospodarczej, politycznej i społecznej, wszystkich mężczyzn i kobiety dobrej woli: bądźmy „opiekunami” stworzenia, Bożego planu wypisanego w naturze, opiekunami bliźniego, środowiska. Nie pozwólmy, by znaki zniszczenia i śmierci towarzyszyły naszemu światu!” (Hom. 19.03.2013)

Każdy powinien strzec nie tylko innych ludzi i świat, ale także swoje serce

„By jednak „strzec” musimy też troszczyć się o nas samych! Pamiętajmy, że nienawiść, zazdrość, pycha zanieczyszczają życie! Tak więc strzec oznacza czuwać nad naszymi uczuciami, nad naszym sercem, gdyż z niego wychodzą intencje dobre i złe: te, które budują i te, które niszczą! Nie powinniśmy bać się dobroci, ani też wrażliwości!” (Hom. 19.03.2013)

Posługa troszczenia się i strzeżenia nie może być wykonywana bezdusznie, lecz z miłością i czułością

„Dołączam do tego jeszcze jedną uwagę: troszczenie się, strzeżenie wymaga, by było ono przeżywane z wrażliwością. W Ewangeliach św. Józef jawi się jako człowiek silny, mężny, pracujący, ale w jego charakterze pojawia się wielka wrażliwość, która nie jest cechą człowieka słabego – wręcz przeciwnie – oznacza siłę ducha i zdolność do zwrócenia uwagi, współczucia, prawdziwej otwartości na bliźniego, miłości. Nie powinniśmy bać się dobroci, czułości!” (Hom. 19.03.2013)

Nieszczęścia szczególnym wezwaniem do troski o innych i o świat

Kataklizmy i inne nieszczęśliwe wypadki powinny pobudzać do troski o ich ofiary i do odpowiedzialności za stworzenie. Myśl tę wyraził Papież w modlitwie: „Niech Jezus Zmartwychwstały przyniesie ulgę tym, którzy są ofiarami klęsk żywiołowych i niech uczyni nas odpowiedzialnymi stróżami stworzenia.” (Urbi et orbi 31.03.2013)


 

(Redakcja artykułu: 14 lipca 2013, ks. Michał Kaszowski)

Podobne tematy omówione na stronie www.teologia.pl: Współdziałanie z Bogiem opiekującym się stworzeniami

 Powrót do strony głównej

Wykaz haseł