Powrót do strony głównej

Wykaz haseł


NAUCZANIE PAPIEŻA FRANCISZKA

ROZEZNANIE DUCHOWE

Nie dowierzać każdemu duchowi


Częste mówienie o darze rozeznania

W nauczaniu papieża Franciszka niektóre tematy – ze względu na ich wagę – powtarzają się często lub bardzo często. Do tych często poruszanych zagadnień zalicza się potrzeba posługiwania się darem rozeznania. Dzięki temu darowi można rozróżnić w nas i wokół nas to, co mówi do nas Bóg od tego, co bezpośrednio lub pośrednio pochodzi od złego ducha. Papież wraca do tego tematu dość często, bo wielu chrześcijan nie zdaje sobie sprawy z potrzeby posługiwania się tym darem Ducha Świętego, a duża część wierzących nawet nie wie, że taki dar istnieje. O potrzebie rozeznawania Papież mówił ponownie, opierając się na wskazówce św. Jana: „Umiłowani, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie.” (1 J 4,1).

Badać uważnie to, co dzieje się w naszym sercu

Omawiając potrzebę badania duchów, Papież wskazał na konieczność czujności wobec tego, co powstaje w naszym wnętrzu, i wobec tego, co dociera do nas od zewnątrz. Powinniśmy się zastanawiać, które myśli i pragnienia oddalają nas od Boga, a które do Niego zbliżają i pomagają nam trwać przy Nim. (Por. Hom. 7.01.2014)

Odróżniać proroków prawdziwych od fałszywych

Rozeznawanie duchów trzeba stosować nie tylko w odniesieniu do tego, co dzieje się w naszym wnętrzu, ale także do tego, co słyszymy i czytamy. Potrzeba nam czujności i daru rozeznania, bo w świecie pojawiło się wielu fałszywych proroków. Udają oni ludzi mówiących w imieniu Boga, gdy tymczasem przemawia przez nich duch kłamstwa i zwodzenia. Dar rozeznania pochodzący od Ducha Świętego pomaga nam odróżnić posłańców Bożych od narzędzi, którymi posługuje się duch upadły. Dzięki darowi rozeznania można odróżniać prawdziwe i pożyteczne objawienia od fałszywych, przynoszących wiele szkód duchowych. Dar rozeznania byłby też bardzo pożyteczny dla internautów, lubiących czytać na forach wypowiedzi różnych ludzi. Dzięki temu darowi odróżnialiby, w jakim duchu wypowiadają się poszczególne osoby: czy są prorokami prawdziwymi, czy fałszywymi.

Prosić od dar rozeznawania duchów

Jeśli ktoś sam nie umie odróżniać tego, co pochodzi od Boga od tego, co mu podsuwa duch upadły, powinien modlić się o właściwe rozeznanie. Bóg z pewnością wysłucha takiej modlitwy. Pomoże w najwłaściwszy sposób. Albo Duch Święty rozbudzi w kimś dar rozeznania, albo podsunie jakiegoś człowieka posiadającego ten dar i przez niego poprowadzi swojego światła prawdy.

Nie marnować daru rozeznania przez pewność siebie i pychę

Każdy dar Boży można przyjąć i się nim posługiwać albo też nie przyjąć go lub po przyjęciu – zmarnować. Dotyczy to także daru rozeznania. Wielu ludzi zniszczyło w sobie ten dar przez swoją pewność siebie, bezkrytyczne ufanie swoim poglądom, lekceważące odnoszenie się do opinii wyrażanych przez innych ludzi. Rezultat takiej pewności siebie bywa tragiczny. Następuje bowiem zamknięcie się na prawdę, zwiedzenie przez błędne poglądy. Człowiek traci krytycyzm w odniesieniu do siebie i poglądów, które mu odpowiadają. Następuje w nim jakby opętanie przez błędne nauki: broni ich fanatycznie i usiłuje narzucić innym. Żadnych argumentów nie słucha. Tak się stało z niektórymi internautami, którzy często wypowiadają się na internetowych forach, nie troszcząc się o to, w imieniu jakiego ducha mówią. Bez daru rozeznania zaufali sobie lub komuś, dlatego nie potrafią porzucić swoich błędnych poglądów.


 

(Redakcja artykułu: 9 stycznia 2014, ks. Michał Kaszowski)

Podobne tematy omówione na stronie www.teologia.pl: RozeznaniePowrót do strony głównej

Wykaz haseł