Powrót do strony głównej

Wykaz haseł


NAUCZANIE PAPIEŻA FRANCISZKA

SOBÓR WATYKAŃSKI II

Czy jego postanowienia zostały już wprowadzone w życie?


Papież Franciszek bez wątpienia zdaje sobie sprawę z tego, że wśród katolików można znaleźć takich, którzy odrzucają Sobór Watykański II, obwiniają go o kryzys w Kościele. Papież jednoznacznie przeciwstawia się tym powierzchownym i krzywdzącym ocenom. Broni Soboru, który „był pięknym dziełem Ducha Świętego”. (Hom.16.04.2013)

W czasie Mszy św. - odprawianej w intencji Benedykta XVI z okazji jego urodzin - papież Franciszek wspomniał bł. Jana Pawła II, który „stawiał sobie pytanie: czy wypełniliśmy wszystko to, co Duch nam powiedział na Soborze”, w duchu tej „ciągłości wzrostu Kościoła, jaką był Sobór?”

Na to pytanie Jana Pawła II - którego uznał za „posłusznego Duchowi Świętemu”, „wykonującego to, czego chciał Duch” - papież Franciszek odpowiada zdecydowanie: Nie. „Świętujemy tę rocznicę - powiedział - jakby wznosząc „pomnik” Soborowi, ale martwimy się przede wszystkim o to, „aby nam nie przeszkadzał. Nie chcemy zmian”. A wręcz jest „coś więcej: są głosy, które chciałyby nawrotu wstecz. To nazywa się „uporem”, to oznacza chcieć „ujarzmić Ducha Świętego”, to oznacza stać się nierozumnym i nieskorego serca (por. Łk 24,25)”. (Hom.16.04.2013)


 

(Redakcja artykułu: 28 czerwca 2013, ks. Michał Kaszowski)

O Soborze Watykańskim II także" Papież Franciszek, Sprzeciwianie się Duchowi

 Powrót do strony głównej

Wykaz haseł