Powrót do strony głównej

Wykaz haseł


NAUCZANIE PAPIEŻA FRANCISZKA

O PAPIEŻU FRANCISZKU

Świadectwa nie o papieżu Franciszku, lecz o sobie


Wiele wypowiedzi dotyczących papieża Franciszka ujawnia nie tylko odmienne zdanie wypowiadających się ludzi, lecz ich pychę.

Pycha to wada rozpowszechniona tak jak ludzkość. Sięga nawet poza granice Ziemi – gdyż ogarnia wszystkich bez wyjątku mieszkańców piekła. Wada ta jest myśleniem, ocenianiem, które pobudza do mówienia i zachowania się wobec ludzi, różnych autorytetów, a nawet Boga.

Jeśli chodzi o myślenie i ocenianie, to pyszna istota uważa, że jest „naj...”, jeśli nie na całym świecie, to przynajmniej w swoim środowisku, w rodzinie, małżeństwie. Taki zakorzeniony sposób myślenia wpływa następnie na ocenianie w rodzaju: „Ja jestem lepszy niż...”, „Mój punkt widzenia jest lepszy od...”, „Jeśli jakiegoś człowieka nie rozumiem, to dlatego że jest on mało inteligentny, niedouczony, głupi...”. Pycha pobudza następnie do tego, by te swoje oceny wyrażać publicznie. A internet daje wiele możliwości. Pełne pychy myślenie i ocenianie często pobudza też do różnych działań, takich jak poniżanie ludzi, ośmieszanie ich, pozbawianie czci.

Gdyby osoby wypowiadające się na temat zachowań Papieża i jego nauczania mówiły, że czegoś nie rozumieją, nie byłoby w tym nic złego. Gdyby stwierdzały, że narzuca im się inne niż jego widzenie wszystkiego, też nie byłoby to złe. Jednak różni ludzie wypowiadający się, piszący artykuły nie ograniczają się do stwierdzania, że czegoś nie rozumieją w nauczaniu i postępowaniu Papieża lub że inaczej coś widzą. Nie. Często wypowiadają się z pozycji wybitnych fachowców, „watykanistów”, znawców liturgiki, teologii, filozofii, etyki i nie wiadomo czego jeszcze.

Z obfitości serca mówią ich usta (por. Mt 12,34-37. I tę swoją „obfitość” ujawniają przed światem dzięki internetowi i innym środkom masowego przekazu. A „obfitością” tą nie jest, niestety, miłość, życzliwość, dobroć, pokora, umiejętność krytycznego widzenia siebie, dystansu wobec swoich myśli, poglądów i zapatrywań. Nie, to inna „obfitość.


 

(Redakcja artykułu: 2 października 2013, ks. Michał Kaszowski)

Podobne tematy omówione na stronie www.teologia.pl: Pycha

 Powrót do strony głównej

Wykaz haseł