Powrót do strony głównej

Wykaz haseł


NAUCZANIE PAPIEŻA FRANCISZKA

ŁASKA

Łaska znajduje się poza zasięgiem świadomości


Nie uświadamiamy sobie wszystkich łask otrzymanych od Boga

W czasie wywiadu dziennikarz, deklarujący się jako niewierzący, zapytał papieża Franciszka: „Czy czuje się dotknięty przez łaskę?”. Odpowiadając papież powiedział, że „łaska nie jest częścią świadomości” (La Respublica, wywiad 1.10.2013). Podobne pytanie zadano św. Joannie d'Arc w czasie jej procesu. Zapytano ją: „Czy jesteś w łasce u Boga?” Odpowiedziała: „Jeśli nie jestem, niech Bóg mi jej udzieli, a jeśli jestem, niech Bóg mnie w niej zachowa!” (René Lejeune, Joanna d'Arc – miecz o podwójnym ostrzu)

Odpowiedzi Świętej i Papieża są podobne: Łaska jest poza zasięgiem naszej świadomości. Co to oznacza? Aby lepiej zrozumieć ten problem, można największe łaski otrzymywane przez nas od Boga porównać do podwodnej góry. Góra taka, choć ogromna, może nie wystawać ponad powierzchnię oceanu. Czasami jednak jakaś niewielka jej część wynurza się z wody. Podobnie jest z takimi łaskami jak usprawiedliwienie, usynowienie, łaska uświęcająca, wszczepienie w życie Trójcy Świętej, nadprzyrodzone zjednoczenie z Bogiem. Można nic nie wiedzieć o tych wielkich darach, bo znajdują się one poza zasięgiem naszej świadomości, tak jak podwodna góra jest poza zasięgiem wzroku obserwatorów, którzy dostrzegają tylko to, co widać nad powierzchnią wody. Ani małe ochrzczone dziecko ani dorosły człowiek nie uświadamia sobie ogromu otrzymanych łask, bo są one ukryte w duszy jak góra lodowa w oceanie.

Istnieją zauważalne znaki łask ukrytych przed naszą świadomością

Zdarza się, że wierzchołek góry lodowej wystaje nieco ponad powierzchnię głębokiej wody. Wtedy pozwala on zdać sobie sprawę z tego, co niewidoczne dla oczu, co kryje się w głębinach oceanu. Podobnie jest z łaskami. Ich realna obecność w duszy ujawnia się w życiu, np. w wierze, w szlachetnych intencjach dobrego działania, w duchowej radości i pokoju. Te widzialne przejawy łaski są jakby zauważalnym ich „wierzchołkiem”, ujawniającym się w naszej świadomości.

Dlaczego największe łaski są ukryte przed naszym wzrokiem?

Można zadać sobie pytanie, dlaczego Bóg ukrył przed nami wielkość swoich darów. Może dlatego, byśmy nie popadli w pychę. Często bowiem o wiele mniejsze dary Boże, różne talenty, takie jak dobra pamięć, inteligencja, piękno ciała, sprawność fizyczna karmią naszą pychę. Jeszcze większą pożywką dla naszej próżności byłaby świadomość największych udzielonych nam przez Boga łask. Dlatego mądrość Boża ukryła je przed naszą świadomością i zezwala jedynie na dostrzeganie wierzchołka tej przeogromnej góry lodowej ukrytej w głębinach duszy. To powinno nas pobudzać do wyrażania Bogu naszej wdzięczności.


 

(Redakcja artykułu: 4 października 2013, ks. Michał Kaszowski)

Podobne tematy omówione na stronie www.teologia.pl: Łaska Boża, Łaska uświęcająca

 Powrót do strony głównej

Wykaz haseł