Powrót do strony głównej

Wykaz haseł


NAUCZANIE PAPIEŻA FRANCISZKA

O PAPIEŻU FRANCISZKU

Dlaczego Papież często powtarza niektóre tematy w swoim nauczaniu?


Uważny słuchacz nauczania papieskiego stwierdza, że powraca on często do tych samych tematów. Często mówi o Bożym miłosierdziu, o naszej grzeszności, która tego niestrudzonego miłosierdzia ciągle potrzebuje i powinna z ufnością szukać. Powraca problem pychy, będącej korzeniem wszystkich grzechów. Ulubionym tematem jest ewangelizacja, w którą każdy bez wyjątku uczeń Chrystusa powinien się aktywnie włączyć. Papież przypomina grzechy języka, ze względu na ich powszechność i wielką szkodliwość. Cierpienie, bieda to kolejne powtarzające się tematy, które mają pobudzić do dostrzegania wokół siebie tych, którym mamy obowiązek pośpieszyć z pomocą.

Dlaczego więc papież nie unika powtarzania się? Bo zależy mu nie na zaprzątnięciu naszego umysłu setkami teoretycznych problemów teologicznych, lecz na przemianie naszego życia. Na takiej przemianie, byśmy osiągnęli szczęście nieba. Aby znaleźć się w domu Ojca na wieki, nie trzeba będzie zdawać egzaminu z teologii, lecz – z życia. Ono zaś jest bardzo oporne na przemiany. Jak dziecko musi codziennie słyszeć te same uwagi dotyczące mycia się, jedzenia, zachowania się wobec rodzeństwa itp., tak i nam, potrzeba ciągle tych samych przypomnień.

Gdybyśmy się zmieniali, nie byłyby nam potrzebne powtarzające się pouczenia. Gdyby pycha nas opuściła po jednej homilii, nie byłaby potrzebna następna, mówiąca  o tej wadzie i o jej przeciwieństwie - pokorze i cichości. Gdybyśmy po jednym pouczeniu przestali grzeszyć obmową, plotkowaniem, zniesławianiem, oczernianiem, nie byłoby nam potrzebne pouczenie o tym, że grzechy języka są zabijaniem: zabijaniem radości bliźniego, jego dobrego imienia, naszego dobrego odniesienia do niego, a przede wszystkim - naszej miłości.


 

(Redakcja artykułu: 16 września 2013, ks. Michał Kaszowski)

 Powrót do strony głównej

Wykaz haseł