Powrót do strony głównej

Wykaz haseł


NAUCZANIE PAPIEŻA FRANCISZKA

BÓG

 W jakiego Boga wierzymy?


Niebezpieczeństwo uwierzenia w boga wymyślonego przez człowieka

W jednej ze swoich homilii papież Franciszek powiedział: „Wiele osób mówi, że wierzy w Boga, ale chodzi o to, w jakiego Boga wierzymy.” (Hom.18.04.2013) Wypowiadając to zdanie, papież zadał każdemu z nas ważne pytanie: „W jakiego Boga wierzymy?”

Odpowiedź na to pytanie posiada wielką wagę dla naszego zbawienia. Można przecież wierzyć w różnych bogów: w gwiazdy, które rzekomo rządzą naszym losem; w energie, które mogą wszystko ulepszyć lub zepsuć w naszym życiu; w ślepy los, który wszystkim kieruje. Można wierzyć w boga-wahadełko, które w każdej sytuacji poucza nas, co powinniśmy czynić, w boga-karty tarota, które dają nam odpowiedź na wszystkie pytania i pouczają, jak postępować w różnych sytuacjach. Bogiem można uczynić wiedzę ludzką, naukę, bogactwo, a nawet samego siebie.

Istnieje niebezpieczeństwo wymyślenia sobie jakiegoś swojego „boga” lub uwierzenie w „bogów” wymyślonych przez innych ludzi. Dlatego Papież postawił to ważne pytanie: „W jakiego Boga wierzymy?”

Nie daje życia wiecznego żaden bóg-wymysł człowieka

Żaden bóg wymyślony przez człowieka nie może go zbawić, bo jest fikcją, wyobrażeniem, wytworem ludzkiego umysłu. Nie unikniemy wiecznego piekła dzięki wierze w boga-wymysł człowieka. Nie dojdziemy do nieba ani do zmartwychwstania ciał przez wiarę w „jakiegoś” boga, szerzonego przez różne modne prądy religijno-filozoficzne.

Tylko prawdziwy Bóg potrafi nas zbawić

Tylko Bóg prawdziwy, Bóg istniejący naprawdę przynosi nam zbawienie wieczne. Tym Bogiem jest Bóg Ojciec, Bóg Syn Boży i Bóg Duch Święty. Od Tego jedynego Boga otrzymujemy życie wieczne, dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. To Jemu, Bogu-Człowiekowi, zawdzięczamy życie wieczne, czyli zbawienie nie mające końca. Sam Chrystus nas o tym pouczył, mówiąc: „Kto we mnie wierzy, ma życie wieczne” (J 6,47).

 

(Redakcja artykułu: 16 czerwca 2013, ks. Michał Kaszowski)Powrót do strony głównej

Wykaz haseł