Powrót do strony głównej

Wykaz haseł


NAUCZANIE PAPIEŻA FRANCISZKA

ZAMĘT DUCHOWY

Epoka duchowego zamętu


Oto kilka myśli dotyczących „zamętu duchowego”, który wspomniał papież Franciszek, zachęcając nas do szukania dzisiaj szczególnej opieki Matki Bożej.

Zachęta do szukania opieki i obrony u Maryi

Papież wezwał nas do zaufania Maryi, do powrotu do modlitwy, która rozpoczyna się od słów: Pod Twoją obronę, i do pamiętania o starożytnej ikonie, na której „płaszczem okrywa Ona swój lud: jest mamą.” To coś najbardziej przydatnego w tych czasach „nienawiści, w czasach prześladowań, w czasach "zamętu duchowego", ponieważ najbezpieczniejsze miejsce jest pod płaszczem Matki Bożej." (Hom.15.04.2013)

Zamęt w ocenach moralnych

Można sobie postawić pytanie, jaki „zamęt duchowy” miał na myśli Papież. Ten zamęt ujawnia się przede wszystkim w sprawach moralnych. Ludzie nieraz gubią się w osądach moralnych, nie potrafią właściwie ocenić swojego postępowania, a często nie wiedzą nawet tego, jakie jest stanowisko Kościoła w danej sprawie. Wszystko bowiem – właśnie z powodu „duchowego zamętu” - jest rozmyte, niejasne. Jako przykład można podać odmienne sposoby oceniania tzw. związków partnerskich, przerywania ciąży, eutanazji itp.

Moglibyśmy przekonać się, jak głęboko sięga zamęt dotyczący spraw moralnych, gdybyśmy pytali ludzi, co dla nich jest w życiu najważniejsze. Różne padłyby odpowiedzi: rodzina, dzieci, zdrowie, szczęście, albo jeszcze coś innego. Dla wielu to „najważniejsze” dotyczyłoby wyłącznie przemijalnych spraw tego świata. Błędne ocenianie tego, co najważniejsze, rodzi „pogoń za przemijalnością”, o której wielokrotnie wspomina papież Franciszek.

Maryja ukazuje nam, co naprawdę jest najważniejsze, ważne, mniej ważne lub bez znaczenia

A co powiedziałaby Maryja, gdyby Jej postawić to samo pytanie? Z pewnością odpowiedziałaby: Najważniejsze jest to, czego Bóg chce, czego On pragnie. To bowiem wypływa z Jego miłości i mądrości i jest najlepsze dla nas i dla innych ludzi. Dlatego właśnie Ją powinniśmy prosić o pomoc w podążaniu za tym, co naprawdę jest ważne.


 

(Redakcja artykułu: 4 sierpnia 2013, ks. Michał Kaszowski)

 Powrót do strony głównej

Wykaz haseł