Powrót do strony głównej

Wykaz haseł


NAUCZANIE PAPIEŻA FRANCISZKA

RADOŚĆ

Zamknięcie się w sobie nie prowadzi do radości


Egoizm niszczy radość

Wiele rozpowszechnionych sposobów szukania radości nie prowadzi do niej. Do takich zawodnych sposobów zalicza się przede wszystkim konsumpcja i egoistyczne skoncentrowanie się na sobie. Wielu ludziom wydaje się, że aby szczęście osiągnąć, trzeba go intensywnie szukać dla siebie. Wydaje się im to logiczne: chcesz coś mieć, to szukaj tego. I wpadają w pułapkę egoizmu, zaspokajania jedynie swoich potrzeb, szukania przyjemnych wrażeń. Rezultat jest taki, że upragnionego szczęścia nie znajdują. Zamiast niego pojawia się nuda, zgorzknienie, osamotnienie.

Papież Franciszek pragnie przestrzec przed zawodnym dążeniem do szczęścia drogą egoistycznego zajmowania się wyłącznie sobą i szukania przyjemności tylko dla siebie. W swojej adhortacji pisze: „Kiedy życie wewnętrzne zamyka się we własnych interesach, nie ma już miejsca dla innych, nie liczą się ubodzy, nie słucha się już więcej głosu Bożego, nie doświadcza się słodkiej radości z Jego miłości, zanika entuzjazm czynienia dobra.” (AEG 2)

Otwarcie się na Boga i ludzi rozwija radość

Papież pragnie nam pokazać niezawodną drogę do radości. Prowadzi do niej coś przeciwnego do tego, przed czym nas ostrzega, a mianowicie:

– pełne miłości otwarcie się na innych, na ubogich, cierpiących;

– słuchanie głosu Bożego, medytowanie Jego słowa i Jego samego, Jego dzieł miłości, dobroci, miłosierdzia, przychylności

– czynienie dobra, które odradza w sercu radość.

Znajdzie z pewnością radość ten, kto będzie ją w sobie podsycał przeżywaniem miłości Boga do nas i okazywaniem miłości i miłosierdzia innym.


 

(Redakcja artykułu: 28 grudnia 2013, ks. Michał Kaszowski)Powrót do strony głównej

Wykaz haseł