Powrót do strony głównej

Wykaz haseł


NAUCZANIE PAPIEŻA FRANCISZKA

ZBAWIENIE

Przywrócenie nam utraconej godności i nadziei


Zbawienie to określenie bardzo bogate w treść. I tak np. można mówić o tym, kto nas zbawia lub o tym, czym jest to zbawienie teraz, na ziemi, a czym będzie po śmierci i po powszechnym zmartwychwstaniu ciał. Nie da się omówić wszystkich aspektów zbawienia w jednej krótkiej homilii. Zwykle, gdy mówi się o zbawieniu, porusza się tylko kilka jego aspektów. To samo uczynił papież Franciszek, gdy omawiał zbawienie jako odzyskanie godności i nadziei.

Zbawienie to odzyskanie utraconej godności

Papież wyjaśnił dwie prawdy związane ze zbawieniem, zawarte w modlitwie poprzedzającej czytanie słowa Bożego: „Ty w Zmartwychwstaniu uczyniłeś dwie rzeczy: przywróciłeś człowiekowi jego utraconą godność i w konsekwencji dałeś mu nadzieję. To jest zbawienie. Pan daje nam godność, którą utraciliśmy”. (Hom.10.04.2013) Tę godność otrzymujemy już teraz, na ziemi, czyli przed tym ostatecznym spotkaniem z Panem, które dokonuje się po śmierci.

Dzięki obdarowaniu nas godnością możemy mieć nadzieję

Z odzyskaniem utraconej godności wiąże się przywrócenie nam nadziei. „Posiadamy godność, jesteśmy kobietami i mężczyznami, którzy mają nadzieję” – wyjaśnił Papież. (Hom.10.04.2013) Mamy nadzieję na szczęście bez końca, które przygotował Bóg tym, którzy Go miłują (1 Kor 2,9).

Zbawienie teraz i po śmierci

Co dokładniej oznaczają zasygnalizowane przez papieża dwa aspekty zbawienia: odzyskanie godności i nadziei?

Otóż zbawienia w pełnym wymiarze jeszcze nie posiadamy za życia ziemskiego ani też go wyraźnie nie dostrzegamy. Można powiedzieć, że teraz – w czasie ziemskiej wędrówki do wieczności - posiadamy tylko jakąś jego „część”. Tą jakby „częścią zbawienia” jest przywrócona nam przez Boga godność, o której wspomniał papież Franciszek. Jest to godność stworzenia, któremu łaska przywraca zatarty „obraz i podobieństwo Boże”.

Tą godnością jest dar dziecięctwa Bożego. Dzięki niemu ze zwykłych stworzeń - z dzieci swoich ziemskich rodziców -  stajemy się przez łaskę dziećmi samego Boga (1 J 3,1-2). Udzielona nam godność, o której mówi Papież, to również dar nazywany przez św. Pawła „usprawiedliwieniem” (Rz 3,23-24). Ta wyjątkowa łaska „przyobleka nas w Chrystusa” (Ga 3,27 ) i z ludzi grzesznych czyni nas istotami napełnionymi świętością Zbawiciela.

„Druga część” naszego zbawienia lub inaczej jego ostateczny „etap” dokona się dopiero w wieczności w niebie i w dniu ostatecznym, kiedy nastąpi zmartwychwstanie naszych ciał. Ten drugi, pośmiertny i wieczny etap naszego zbawienia znamy nieco na ziemi jedynie przez wiarę i spodziewamy się go przez przywróconą nam nadzieję, o której mówił papież Franciszek.

„To jest droga zbawienia i to jest piękne: sprawia to tylko miłość”. (Hom.10.04.2013)


 

(Redakcja artykułu: 15 lipca 2013, ks. Michał Kaszowski)

Podobne tematy omówione na stronie www.teologia.pl: Zbawienie, Odkupienie

 Powrót do strony głównej

Wykaz haseł