Powrót do strony głównej

Wykaz haseł


NAUCZANIE PAPIEŻA FRANCISZKA

KRZYŻ

Pokusa: „Zejdź z krzyża!”


Kuszenie Jezusa umierającego na krzyżu

Wrogowie Jezusa drwili sobie z Niego, gdy był przybity do krzyża. Przechodzili „obok, przeklinali Go i potrząsali głowami, mówiąc: Ty, który burzysz przybytek i w trzech dniach go odbudowujesz, wybaw sam siebie; jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża. Podobnie arcykapłani z uczonymi w Piśmie i starszymi, szydząc, powtarzali: Innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Jest królem Izraela: niechże teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy w Niego. Zaufał Bogu: niechże Go teraz wybawi, jeśli Go miłuje. Przecież powiedział: Jestem Synem Bożym.” (Mt 27,39-43)

Jezus na krzyżu – wyjaśnia papież Franciszek - czuł, że stawiano Go przed wyzwaniem: «Zejdź, zejdź, zstąp». Zachował cierpliwość aż do końca, bo On jest wobec nas cierpliwy. (Hom. 28.06.2013) Jezus nie posłuchał nieżyczliwych Mu ludzi, którzy kusili Go, by nie dokonał dzieła Odkupienia. Zbawiciel nie uległ ich szatańskim namowom. Nie ocalił siebie, bo chciał ocalić nas od piekła. Nie zstąpił z krzyża. Nie mógł tego zrobić ze względu na nas.

Powinniśmy cierpliwie czekać na Boże ocalenie

Naśladując Zbawiciela, nie powinniśmy się pozbywać tego krzyża, który musimy nieść dla sprawy Bożej, dla dobra ludzi i dla naszego zbawienia. Papież Franciszek zauważa, że czasem różne sprawy w naszym życiu stają się bardzo ciemne, pojawiają się wielkie trudności i wtedy chcielibyśmy zejść z krzyża. Nie pamiętamy, że noc jest najciemniejsza, kiedy bliskie jest pojawienie się jutrzenki. Jeśli z własnej woli - w chwili największej niecierpliwości - schodzimy z krzyża, czynimy to na pięć minut przed nadejściem wyzwolenia. (Hom. 28.06.2013)

Nie powinniśmy porzucać ważnych spraw dlatego, że czasami z nimi zaczynają się łączyć wielkie krzyże. Jak Jezus, którego kuszono, nie powinniśmy schodzić z naszego krzyża. Lepiej z miłością i ufnością zdać się na Boga, czekać na Jego działanie i wyzwolenie, które może przyjść szybciej, niż myślimy.


 

(Redakcja artykułu: 31 sierpnia 2013, ks. Michał Kaszowski)

 Powrót do strony głównej

Wykaz haseł