Powrót do strony głównej

SPIS


Teologia dla dzieci i ich wychowawców


Pan Jezus uratował nas od wiecznego piekła


Piekło jest straszne i wieczne.

Na pewno nie chcesz pójść do piekła.

Pan Bóg też nie chce, żebyś Ty lub ktokolwiek inny płonął wiecznie w ogniu piekielnym.

Dobry Bóg Ojciec postanowił uratować nas przed wiecznym piekłem, bo groziło ono wszystkim ludziom.

Straszne piekło groziło wszystkim ludziom z powodu grzechów.

Dusze ludzi na ziemi stały się brudne, brzydkie i złe z powodu popełnianych grzechów.

Brudne i brzydkie dusze nie mogą wejść do nieba.

* * *

Adam i Ewa, pierwsi ludzie na ziemi, zabrudzili swoje dusze, bo zamiast Boga posłuchali diabła.

Brudne i brzydkie stały się dusze ludzi, bo tak jak Adam i Ewa zaczęli robić nie to, co nakazał kochający Pan Bóg,

 lecz to – do czego namówił ich zły szatan.

* * *

Pan Bóg jest dla nas najlepszym Ojcem, a żaden ojciec nie chce, żeby jego dziecko spotkało nieszczęście.

A największym nieszczęściem jest piekło, bo płomienie piekielne nigdy nie zgasną.

* * *

Tylko jedna dusza nie stała się brudna i brzydka.

Tylko jedna dusza na całym świecie zawsze była niepokalana, śliczna i czysta.

Zawsze była i dalej jest przepiękna i dobra dusza Maryi, Matki Pana Jezusa i naszej najlepszej Mamy,

która teraz z duszą i ciałem jest w niebie.

Dusza Maryi Panny zawsze była piękna, czysta i uświęcona przez łaskę.

W duszy Maryi, jak w czystym lustrze, zawsze odbijała się Trójca Święta.

I nie tylko się w niej odbijała, ale mieszkała w niej.

Maryja bardzo kocha Pana Boga, kocha Ciebie i wszystkich ludzi,

bo Jej Niepokalane Serce jest podobne do kochającego Serca Pana Boga.

Maryja nie zabrudziła swojej duszy żadnym grzechem.

W Maryi nie było nigdy plamy grzechu, który nazywa się grzechem pierworodnym.

Maryja nie była splamiona grzechem pierworodnym nawet wtedy,

gdy Trójca Święta stworzyła Jej duszę i umieściła ją pod sercem Jej mamy, która nazywała się Anna.

Tatuś Maryi nazywał się Joachim.

***

Bóg Ojciec chciał, żeby Maryja była Matką Jego Syna, Pana Jezusa,

dlatego Trójca Święta uświęciła Jej duszę i przyozdobiła ją prześlicznymi łaskami.

Maryja ma najpiękniejszą i najlepszą duszę pośród wszystkich dusz ludzkich.

Żaden człowiek nie kocha nas tak bardzo, jak Ona nas kocha.

***

Pan Bóg jest mądry, dobry i kocha nas,

dlatego wymyślił, jak uratować nas przed wiecznymi cierpieniami w ogniu piekielnym.

Bóg Ojciec postanowił, że Jego Syn stanie się człowiekiem, przyjdzie do nas i umrze na krzyżu,

żebyśmy nie poszli do piekła.

I tak się stało.

Duch Święty zstąpił na Maryję i wtedy Syn Boży przyoblekł się pod Jej dobrym Sercem w ludzkie ciało i w ludzką duszę.

Tam, pod kochającym i czułym Sercem Maryi, Syn Boży stał się malusieńkim chłopczykiem, Jezusem Chrystusem.

Był bardzo mały, ale już miał ciało i ludzką duszę,

tak jak każde dziecko – gdy jeszcze jest pod sercem swojej mamy – ma nie tylko ciało,

ale także nieśmiertelną duszę, którą stworzył w nim Pan Bóg.

Bóg, Syn Boży, stał się prawdziwym człowiekiem, Jezusem.

Gdy Pan Jezus już podrósł pod Sercem swojej dobrej Mamy, Maryi – tak  jak rośnie każde dziecko – urodził się w Betlejem.

Gdy Pan Jezus wyrósł, umarł na krzyżu, aby nas uratować przed wiecznym ogniem piekielnym.

Taki dobry dla nas, kochający i pełen poświęcenia jest Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

"Kocham Cię, Boże Ojcze,

kocham Cię, Jezu Chryste, Synu Boży,

kocham Cię, Duchu Święty. Amen."

 

Wyjaśnienia dla starszych (zostaną dodane później)

Omówienie różnych zagadnień teologicznych można znaleźć w alfabetycznym Słowniku wyrażeń religijnych


(ks. Michał Kaszowski. Autorzy wykorzystanych rysunków: Antoś Puto, Franek Puto, Magdalena Puto; Jagoda Kaszowska, Dominik Kaszowski)


SPIS


Powrót do strony głównej