Powrót do strony głównej

SPIS


Teologia dla dzieci i ich wychowawców


Dobrzy aniołowie i złe duchy


Na rozkaz Pana Boga powstał kosmos, Słońce, Księżyc, Ziemia, rośliny, zwierzęta i ludzie.

Ale oprócz naszego widzialnego świata i ludzi Trójca Święta stworzyła również aniołów.

 Aniołowie są niewidzialni dla naszych oczu.

Aniołowie nie mają ciała, dlatego nie potrafimy sobie ich wyobrazić.

Często rysujemy aniołów jak ludzi, ale – ze skrzydłami.

Rysujemy aniołów ze skrzydłami, żeby ktoś, kto patrzy na obrazek, wiedział, że jest na nim narysowany nie człowiek, ale anioł.

Rysujemy aniołów ze skrzydłami także dlatego,

że potrafią się bardzo szybko przemieszczać z jednego miejsca na drugie.

Aniołowie stróżowie są cały czas przy nas.

Są z nami, gdy jesteśmy w domu, idziemy do szkoły, jedziemy autem,

a równocześnie są w niebie, z Panem Bogiem i z innymi aniołami.

Dlatego właśnie rysujemy aniołów ze skrzydłami, żeby przedstawić,

że potrafią się bardzo szybko poruszać i w różnych miejscach okazywać swoją pomoc.

* * *

Pan Bóg wyznaczył aniołom różne zadania.

Wielu z nich miało pomagać ludziom, nie odstępować od nich, aby im się nie przydarzyło coś złego.

Aniołowie ucieszyli się z zadań wyznaczonych im przez Pana Boga.

Cieszyli się, że będą mogli bez przerwy komuś pomagać.

* * *

Ucieszyli się wszyscy aniołowie oprócz jednego.

Był to anioł bardzo piękny i mądry, ale wkrótce stał się okropnie brzydki i zły.

Anioła tego nazywamy szatanem, bo słowo szatan znaczy przeciwnik.

Ten piękny anioł dobrowolnie stał się szatanem, czyli przeciwnikiem Boga, dobrych aniołów i ludzi.

Szatan najpierw był piękny i dobry, ale gdy zbuntował się przeciw Bogu, stał się brzydki i zły.

Stał się brzydki i zły, ponieważ nie chciał nikomu pomagać.

Szatana drażniło to, że Pan Bóg jest potężniejszy od niego i że wszystko wie lepiej niż on.

To go tak bardzo rozzłościło, że postanowił nie słuchać w niczym Pana Boga.

Zaczął też namawiać innych aniołów do nieposłuszeństwa dobremu Bogu.

I udało mu się. Część aniołów przyłączyła się do niego.

Wszyscy oni stali się szatanami, czyli przeciwnikami Pana Boga, dobrych aniołów i ludzi.

Wszyscy oni stali się źli i dlatego znikło ich wielkie piękno.

Ich wygląd stał się okropny, przerażający.

Upadli aniołowie postanowili, że nie będą nikomu pomagać, lecz szkodzić.

Chcieli dokuczać wszystkim dobrym aniołom, którzy nie zbuntowali się przeciw Bogu tak jak oni.

A potem chcieli szkodzić ludziom na ziemi.

Zamiast pomagać, troszczyć się o kogoś, postanowili dokuczać i szkodzić

* * *

Gdy upadli aniołowie zaczęli nienawidzić Pana Boga i postanowili wszystkim dokuczać,

wystąpił przeciw nim jeden potężny archanioł.

Nazywał się Michał.

To piękne imię, Michał, znaczy: "Któż-jak-Bóg".

Pan Bóg dał archaniołowi Michałowi ogromną moc i dzięki niej strącił on zbuntowanych aniołów do piekła.

Z piekła nie mogą już dokuczać ani szkodzić dobrym aniołom, mogą jednak namawiać ludzi do zła.

Bardzo często kuszą Ciebie i innych ludzi do grzechu.

* * *

Szatan skusił do grzechu także Ewę i Adama.

Namówił Ewę, żeby nie słuchała dobrego Pana Boga i zerwała owoc z "drzewa poznania dobra i zła".

Ewa posłuchała szatana-węża i dała Adamowi owoc z niebezpiecznego drzewa.

Ponieważ Adam i Ewa nie posłuchali Pana Boga, dlatego ich dusze stały się brzydkie.

Zaszkodzili też wszystkim ludziom, którzy żyli kiedyś lub będą jeszcze żyli w przyszłości na ziemi.

* * *

Szatan lubi nas kusić.

Abyśmy umieli się mu przeciwstawić,

Pan Bóg dał nam bardzo silnych obrońców.

Najsilniejszym naszym obrońcą przed szatanem jest Pan Jezus.

Pan Jezus jest Bogiem, dlatego potrafi obronić każdego człowieka przed atakami szatana.

Szatan nienawidzi krzyża, bo na krzyżu Pan Jezus go pokonał,

dlatego dobrze jest nosić na szyi krzyżyk z Panem Jezusem.

* * *

Drugą osobą, która potrafi nas obronić przed atakami i pokusami diabła, jest Maryja.

Pan Bóg obiecał, że to Maryja zmiażdży głowę szatana, którego nieraz rysujemy jako węża.

Maryja zmiażdży jego głowę, bo Pan Bóg dał jej wielką siłę.

Maryja pokona szatana, bo pomaga Jej potężny archanioł Michał i wszyscy dobrzy aniołowie – także nasi aniołowie stróżowie.

* * *

Również Ty możesz pomóc Maryi odnieść zwycięstwo nad szatanem.

Możesz przyłączyć się do Jej zwycięskiego anielskiego wojska.

* * *

Stajesz się wielkim pomocnikiem Maryi broniącej nas przed szatanem,

gdy nie słuchasz go i unikasz grzechów.

* * *

Stajesz się znowu wielkim pomocnikiem Maryi broniącej nas przed złymi duchami,

gdy po zrobieniu czegoś złego

przepraszasz dobrego Pana Boga za swoje grzechy i mówisz np. tak:

 "Jezu, przebacz mi moje grzechy. Pomóż mi się poprawić. Kocham Cię".

* * *

Jesteś pomocnikiem Maryi broniącej nas przed złymi duchami, gdy prosisz Boga np. tak:

"Potężny i dobry Panie Boże,

daj Maryi, dobrym aniołom i dobrym ludziom wielką siłę,

aby pokonali wszystkie złe duchy.

A mnie pomóż nie słuchać nigdy szatana

i być zawsze dobrym dla wszystkich. Amen"

* * *

Stajesz się wielkim pomocnikiem Maryi broniącej nas przed szatanem,

gdy odmawiasz Różaniec lub inne modlitwy.

* * *

Stajesz się wielkim pomocnikiem Maryi broniącej nas przed złymi duchami,

gdy czasem odmawiasz sobie czegoś, co bardzo lubisz,

np. nie zjesz przez jeden dzień albo nawet przez połowę dnia ani jednego ulubionego cukierka.

Jeśli nie wiesz, czego możesz sobie jeszcze odmówić, aby razem z Maryją walczyć z szatanem,

to zapytaj o to swoją mamę, tatę, babcię lub dziadka.

* * *

Zawsze, gdy się modlisz lub coś sobie odmawiasz, Maryja odnosi zwycięstwo nad szatanem w duszy jakiegoś człowieka.

Gdy będziesz w niebie, zobaczysz tych wszystkich ludzi,

których ocaliłeś swoimi modlitwami i różnymi wyrzeczeniami od wiecznego piekła.

* * *

Gdy słyszysz o jakimś niedobrym człowieku lub gdy takiego człowieka spotykasz, to proś Maryję, aby pomogła mu się zmienić,

żeby nie poszedł na zawsze do szatana, do piekła.

Możesz powiedzieć Maryi tak:

"Maryjo, pomóż mu być dobrym człowiekiem, żeby nie wpadł na zawsze w ogień piekielny. Amen."

Wyjaśnienia dla starszych

Obrazek Maryi jest wykonaną w 1995 roku przez Jagodę Kaszowską kopią figurki Matki Boskiej, nazywanej "Matką Boską z Garabandal". Przed tą figurką modlono się w wielu rodzinach, zwłaszcza w Belgii. Maryja ma na jednej ręce szkaplerz, a w drugiej – Różaniec. Szkaplerz to symbol szaty oznaczającej, że ktoś chce w pełni należeć do Maryi. Jeśli ktoś nosi szkaplerz, stara się żyć dobrze, naśladuje Maryję, modli się do Niej i szerzy Jej kult, to nie tylko uniknie piekła, ale Maryja wyprosi dla niego duże skrócenie czyśćca, jeśli – z powodu swoich grzechów – będzie tam musiał iść. Odpowiednikiem szkaplerza jest szkaplerz w formie medalika, wykonanego z metalu.

Omówienie różnych zagadnień teologicznych można znaleźć w alfabetycznym Słowniku wyrażeń religijnych


(ks. Michał Kaszowski. Autorzy wykorzystanych rysunków: Antoni Puto, Franek Puto, Jagoda Kaszowska, Zosia Kaszowska)


SPIS


Powrót do strony głównej