Powrót do strony głównej

SPIS


Teologia dla dzieci i ich wychowawców


Pan Jezus zstąpił do piekieł


 

Straszne cierpienia Jezusa przybitego do krzyża trwały prawie trzy godziny.

Gdy całe obolałe ciało już miało umrzeć, Jezus zawołał bardzo głośno do Boga Ojca:

"Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego".

I po tych słowach umarł.

Jeden z żołnierzy przebił włócznią bok Jezusa, aby się przekonać, czy naprawdę umarł.

Potem dobrzy uczniowie zdjęli ciało Pana Jezusa z krzyża i złożyli je w grobie wykutym w skale.

Przed wejście do grobu zatoczyli duży kamień.

* * *

Dusza Pana Jezusa jednak nie umarła, bo jest nieśmiertelna tak jak dusza każdego człowieka.

Po śmierci na krzyżu ludzka dusza Pana Jezusa, Syna Bożego, "zstąpiła do piekieł", czyli do otchłani.

Słowa mówiące, że Pan Jezus po śmierci "zstąpił do piekieł", nie znaczą, że poszedł On do piekła,

w którym są diabły i dusze potępionych ludzi.

Pan Jezus nie zstąpił do piekła szatana, lecz do otchłani, którą nazywa się także "piekłami".

Otchłanią było miejsce, w którym,

przed przyjściem Pana Jezusa na ziemię,

przebywały dusze zmarłych ludzi dobrych i sprawiedliwych.

Ci dobrzy ludzie po śmierci nie mogli jeszcze wejść do nieba,

bo było ono zamknięte przez grzech Adama i Ewy.

Dusze tych ludzi dobrych musiały przebywać w otchłani aż do chwili zstąpienia tam Pana Jezusa.

W otchłani były także dusze ludzi trochę dobrych i trochę złych.

Te dusze oczyszczały się ze swoich grzechów i czekały na zstąpienie Pana Jezusa do otchłani,

aby je także wprowadził do otwartego już nieba.

Pan Jezus po śmierci zstąpił do otchłani, aby pocieszyć przebywające tam dusze.

Pocieszył je, ponieważ dowiedziały się,

że skończył się dla nich czas czekania na wejście do nieba.

Pan Jezus pocieszył dusze w otchłani, bo wiedziały już, że wejdą z Nim na zawsze do nieba.

* * *

Ale oprócz dusz ludzi dobrych i dusz ludzi trochę dobrych i trochę złych

były także dusze ludzi bardzo złych, którzy nigdy nie żałowali za swoje grzechy

i nigdy nie prosili Boga o przebaczenie.

Dusze tych złych ludzi były w piekle szatana, z którego nigdy nie będą mogły wyjść.

Dusze nigdy nie wyjdą z piekła diabła, bo odrzuciły pomoc Pana Jezusa,

który także za nie umarł na krzyżu, aby mogły być z Nim w niebie.

 * * * *

Teraz nie ma już już otchłani, czyli piekieł.

Jest tylko niebo dla ludzi dobrych, czyściec dla dusz oczyszczających się

i piekło szatana dla ludzi złych.

W piekle na zawsze są dusze ludzi złych, którzy nigdy nie chcieli się poprawić

i nie przepraszali Pana Boga za swoje okropne grzechy.

Wyjaśnienia dla starszych

Na początku Różańca odmawiamy wyznanie wiary, nazywane Składem Apostolskim, w którym znajduje się prawda wiary o tym, że po śmierci na krzyżu Pan Jezus „zstąpił do piekieł”. Więcej wyjaśnień dotyczących tej prawdy wiary można znaleźć tutaj.

Omówienie różnych zagadnień teologicznych można znaleźć w alfabetycznym Słowniku wyrażeń religijnych

 


(ks. Michał Kaszowski, autor wykorzystanych rysunków: Antoni Puto)


SPIS


Powrót do strony głównej