Powrót do strony głównej

SPIS


Teologia dla dzieci i ich wychowawców


Zmartwychwstały Pan Jezus wskrzesi nas z martwych


Ciało Pana Jezusa było tylko niecałe trzy dni w grobie wykutym w skale.

Dusza Pana Jezusa też krótko przebywała w otchłani, w której dusze dobrych ludzi czekały na wejście do nieba.

Po trzech dniach dusza Pana Jezusa powróciła do Jego martwego ciała i ożywiła je na zawsze.

Znaczy to, że Pan Jezus zmartwychwstał.

Po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus ma ciało, które już nigdy nie może umrzeć.

Ciała Pana Jezusa na ziemi nie widzimy, dlatego - aby się pokazać swoim uczniom -

musiał On uczynić cud ukazania się.

Tak się działo przez czterdzieści dni, kiedy Pan Jezus pokazywał się temu, komu chciał.

Między innymi ukazał się Marii Magdalenie, która przyszła do grobu, aby namaścić Jego ciało pachnącym olejkiem.

* * *

Kiedyś Pan Jezus powróci ze swoją mocą, aby wskrzesić ciała wszystkich ludzi.

Wszyscy zmartwychwstaniemy dzięki Boskiej mocy Pana Jezusa i nasze ciała staną się nieśmiertelne.

Znaczy to, że po zmartwychwstaniu nigdy już nie umrzemy.

Będziemy na zawsze żyć z ciałem, które nigdy nie będzie cierpiało ani chorowało.

Będzie to ciało zawsze piękne.

Ciała bez żadnych braków będą mieli także ci ludzie,

których ciała na ziemi były chore, okaleczone, zniekształcone.

* * *

Pięknego ciała Pana Jezusa na ziemi nie widzimy, ale jest ono blisko nas w czasie Mszy świętej.

Ciało Pana Jezusa jest obecne pod postacią chleba i wina.

 Zmartwychwstały Pan Jezus jest prawdziwie obecny pod postacią Hostii, którą przyjmujemy w Komunii św.

Zmartwychwstałego Pana Jezusa będziemy widzieć dopiero w niebie.

"Dziękuję Ci, Panie Jezu, za to, że kiedyś ożywisz moje ciało na zawsze.

Dziękuję Ci, że chcesz mnie zabrać do nieba.

Pomóż mi żyć tak, abym dostał się do nieba nie tylko z duszą,

ale także z moim zmartwychwstałym ciałem. Amen"

 

Wyjaśnienia dla starszych

Więcej o zmartwychwstaniu Chrystusa – tutaj, a o powszechnym zmartwychwstaniu ciał - tutaj

Omówienie różnych zagadnień teologicznych można znaleźć w alfabetycznym Słowniku wyrażeń religijnych


(ks. Michał Kaszowski, autor wykorzystanych rysunków: Antoni Puto)


SPIS


Powrót do strony głównej