Strona główna


Wyjaśnienia


Najnowsze rozważania: "Ewangelia według św. Łukasza"

Papież Franciszek wielokrotnie prosił, byśmy codziennie czytali fragment Ewangelii i karmili się rozważanym w sercu słowem Bożym. Aby ułatwić to zadanie, publikuję rozważania „linijka po linijce” Ewangelii według św. Łukasza. Czytając i rozważając pamiętajmy, że myślimy o Jezusie, Maryi i innych postaciach, które nadal żyją, bo śmierć nikogo nie unicestwia. I jeszcze jedno: jak nie da się najeść raz na całe życie lub nawet na rok albo miesiąc, tak nikt nie potrafi się nakarmić słowem Bożym raz na całe życie, przez przeczytanie Pisma Świętego. Pokarm słowa Bożego musi być spożywany codziennie, aby dusza nie osłabła. (Powrót do strony głównej)

 

Dzień lub dni szczególnej modlitwy i ofiary. Los Kościoła i świata nie może mi być obojętny. Świat i Kościół potrzebuje mojej ofiary i modlitwy. Może ona przyjąć różne formy, między innymi proponowanych "Dni modlitw w ważnych intencjach". To, czy się modlę i w jakich intencjach się modlę, pokazuje, jaka jest moja miłość i religijność. Intencje mojej modlitwy wskazują na to, kto lub co znajduje się w centrum mojej uwagi: Bóg, najbliższe osoby, cierpiący na świecie ludzie albo może wyłącznie moje egocentryczne potrzeby? (Powrót do strony głównej)

 

CREDO. Uaktywnione wyrazy lub fragmenty zdań "Credo" odsyłają do artykułów, które omawiają daną prawdę wiary. (Powrót do strony głównej)

 

słownik Wyrażeń RELIGIJNYCH. Jest to alfabetyczny przewodnik po stronie. Odsyła on do haseł z dziedziny wiary i moralności chrześcijańskiej, opracowanych na tej stronie. (Powrót do strony głównej)

 

SŁOWNIK TEOLOGICZNY ROSYJSKO-POLSKI. Ściągnięty słownik zip należy rozpakować i umieścić w dowolnym utworzonym przez siebie podkatalogu programu Goldendict/content. Po zapuszczeniu programu słownik powinien działać (Powrót do strony głównej)

 


Strona główna