Powrót do strony głównej

 

SPIS


Teologia dla dzieci i ich wychowawców


Jeden kochający Bóg. Trójca Święta. Pan Jezus


Jedno serce, w którym są trzy buzie, oznacza Pana Boga.

Serce jest jedno, bo Pan Bóg jest tylko jeden.

 On kocha Cię tak bardzo, jak nikt inny nie potrafi Cię kochać.

Serce oznacza Jego ogromną miłość.

Bóg jest miłością.

Ale dlaczego w sercu są trzy buzie?

Bo Pan Bóg jest rodziną, którą nazywamy Trójcą Świętą lub Trójcą Przenajświętszą.

Trzy buzie oznaczają trzy Osoby Boskie.

Te trzy Osoby Boskie nazywają się: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

* * 

Syna Bożego nazywamy też Panem Jezusem lub Jezusem Chrystusem.

Pan Jezus jest Synem Bożym, który z miłości do Ciebie i do wszystkich ludzi stał się człowiekiem.

Jako człowiek urodził się, umarł na krzyżu, zmartwychwstał i wstąpił do nieba.

Teraz Syn Boży jest w niebie jako Bóg i jako człowiek i czeka tam z tęsknotą na ciebie.

Trzy Osoby Trójcy Świętej bardzo kochają Ciebie i wszystkich ludzi.

* * *

 

Trzy Osoby Boskie Trójcy Świętej wymieniamy, gdy się żegnamy, czyli robimy znak krzyża.

Gdy czynimy znak krzyża i mówimy: "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen".

* * *

Syn Boży dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i stał się człowiekiem, który nazywa się Jezus.

Pan Jezus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem

 i jako człowiek urodził się, umarł na krzyżu i zmartwychwstał, czyli powrócił do życia.

Potem wstąpił do nieba i tam już na zawsze będzie jako Bóg i jako człowiek.

Gdy będziemy w niebie, zobaczymy i odczujemy, jak bardzo Pan Jezus nas kocha.

* * *

O tym, że Syn Boży stał się człowiekiem,

mówimy głośno wraz z wszystkimi ludźmi w kościele,

w niedzielę w czasie Mszy św., gdy wypowiadamy słowa:

"On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba.

I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem". 

Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany.

I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo.

I wstąpił do nieba;

siedzi po prawicy Ojca.

I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych."

Jeśli nie rozumiesz niektórych z tych słów, które odmawiasz z ludźmi w kościele w każdą niedzielę,

to poproś o ich wyjaśnienie mamę, tatę, babcię lub dziadka.

Wyjaśnienia dla starszych

1. W części dla dzieci została zarysowana symbolicznie tajemnica Trójcy Świętej. Prawdę tę – trudnym językiem teologicznym – wyjaśnia się następująco:

– Jest tylko jeden Bóg, który jest Trójcą Świętą;

– albo: Jest jeden Bóg istniejący w trzech Osobach i jednej naturze (inaczej: w jednej substancji albo w jednej istocie),

– albo: W Bogu jest tylko jedna natura i trzy Boskie Osoby: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty;

– albo: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty mają tę samą Boską naturę;

– albo: Bóg jest Bogiem trójosobowym.

 

2. Osoby Boskie odróżniają się od siebie prawdziwie swoim niepowtarzalnym odniesieniem do innych Osób Boskich. I tak:

– Tylko Bóg jest Ojcem Syna Bożego, bo Go odwiecznie „rodzi”;

– Tylko Syn Boży jest Synem Ojca, bo tylko On jest przez Niego wiecznie „rodzony”;

– Tylko Duch Święty pochodzi przez „tchnienie” od Ojca i od Syna.

 

3. Wszystkie cechy natury Boskiej są wspólne dla wszystkich Osób Boskich. Znaczy to, że wieczny, nieskończenie doskonały, wszechmocny, niezmienny, wszechwiedzący, dobry, kochający, miłosierny jest zarówno Bóg Ojciec, jak i Syn Boży, i Duch Święty. (Więcej o Trójcy Przenajświętszej można dowiedzieć się dzięki modlitwie kontemplacyjnej, a trochę – tutaj)

 

4. Przy różnych okazjach dobrze byłoby przypominać dzieciom, że przez chrzest zostały wszczepione w Boską Rodzinę Trójcy Świętej. Zostały przez ten sakrament „przytulone” do Boskiego Serca jako Jego nowe kochane dzieci. Bóg chce je mieć na zawsze tak „wtulone” w Niego, dlatego muszą być dobre, grzeczne, kochające itp. Nie powinny przez swoje grzechy „uciekać” z objęć Trójcy Świętej. Prawdę o „przytuleniu” człowieka do Boskiego Serca Trójcy Świętej wyraża się językiem teologicznym następująco:

– Bóg przez łaskę daje nam udział w swojej Boskiej naturze.

– Przez łaskę zostaliśmy przebóstwieni. (Więcej o przebóstwieniu i chrzcie – tutaj, a o dziecięctwie Bożym – tutaj)

 

Omówienie różnych zagadnień teologicznych można znaleźć w alfabetycznym Słowniku wyrażeń religijnych

 


(ks. Michał Kaszowski. Autorzywykorzystanych rysunków: Antoś Puto, Jagoda Kaszowska)


SPIS


Powrót do strony głównej