C

Celebrans

Celibat

Cel działania

Cel nie uświęca środków

Cel stworzenia

Cel przyjścia Chrystusa w chwale

Cel ziemski

Charakter sakramentalny

Charyzmat

Chciwość

Cheruby

Chełpliwość

Choroba

Chrystofanie

Chrystus

Chrzest

Chrzest dorosłych

Chrzest dzieci

Chrzest Jezusa

Chrzest krwi

Chrzest pragnienia

Chwalebne przyjście Chrystusa

Chwała

"Chwała Ojcu..."

Ciało Jezusa Chrystusa

Ciało ludzkie

"Ciało" — "duch" w Listach św. Pawła

Ciało i Krew Chrystusa

Ciało Mistyczne Chrystusa

Ciągłe stwarzanie (Creatio continua)

Cielesno-duchowa natura człowieka

Ciemność

CIERPIENIE

Cierpliwość

Ciężar grzechu

Ciężki grzech

Cnota

Cnoty kardynalne

Cnoty teologalne

Creatio continua

Credo

Cud

Cudzołóstwo

cywilizacje Pozaziemskie

Czary

Czas liturgiczny

Czas wolny

Czas końca świata

Czas ukazania się Chrystusa w chwale

Czas zmartwychwstania ciał

"Czcij ojca twego i matkę twoją"

Cześć świętych

Człowieczeństwo Chrystusa

Człowiek

Czuwanie — postawa czujności

Czwarte przykazanie Boże

Czystość

Czystość przedmałżeńska

CZYSTOŚĆ SERCA

Czyściec