U

Ucieczka do Egiptu

Uczestnictwo we Mszy Świętej

Uczta paschalna

Uczucia

Uczynki miłosierdzia

Udawanie

Udział NASZ PRZEZ łaskę w BOSKIEJ NATURZE

Udział w Ofierze Jezusa Chrystusa

Udział we Mszy Świętej

Ufanie Bogu

Ufanie człowiekowi

Ufność

Ujawnianie rozumienia myśli drugiego człowieka

Ujawnianie rozumienia drugiego człowieka

Ujawnianie rozumienia przeżyć drugiego człowieka

Ujawnianie słuchania drugiego człowieka

Ujawnianie szacunku wobec drugiego człowieka

Ukryte życie Jezusa

Umarli

Umartwienie

Umiarkowanie

Umowa

Unieważnienie małżeństwa

Unikanie okazji do grzechu

  • Dlaczego powinniśmy unikać bliskich okazji do grzechu?

Pokusy, na które ciągle jesteśmy narażeni, nie są grzechem. Pobudzają nas do grzechu, czyli do podjęcia złej, świadomej i dobrowolnej decyzji. Póki tej decyzji nie podejmiemy, nie grzeszymy. W świecie, w którym panuje grzech, trudno uniknąć pokus. Od dzieciństwa każdy jest im poddawany. Nieraz jednak można się zupełnie świadomie i dobrowolnie narażać na grzech, np. idąc do osób, które piją, zachowują się niemoralnie, oglądając złe filmy. Nie należy tego czynić. Nie należy szukać okazji do grzechu, kto bowiem naraża się na niebezpieczeństwo, ten łatwo może w nim zginąć (por. Syr 3,26). Okazji do grzechu należy unikać, na ile tylko jest to możliwe.

Unikanie potomstwa

Uobecnienie się Ofiary Jezusa Chrystusa w Eucharystii

Upadek aniołów

Upadli aniołowie

Upomnienie braterskie

Uprzejmość

urząd nauczycielski kościoła

Ustanowienie Eucharystii

Ustanowienie Kościoła

USPRAWIEDLIWIENIE CZŁOWIEKA

Ustrój polityczny

Usuwanie płodu

Usynowienie

Uświęcająca misja Kościoła

Uwielbienie

Uzdolnienia