P

"Pamiętaj, abyś dzień święty święcił"

Pan

Panna Maryja

Państwo

Papież

Paraliturgia

Paruzja

Pascha

Pasterska misja Kościoła

Paweł z Samosaty

Pelagianizm

Pełne uczestnictwo we Mszy Świętej

Pełnia Bożego Objawienia w Chrystusie

Piąte przykazanie Boże

Piekło

Pielgrzymka

Pieniądze

Pierwszeństwo Boga w życiu człowieka

Pierwsze przykazanie Boże

Pierwsze przykazanie — Największe Przykazanie

Pięć warunków dobrej spowiedzi

Piękno

Pismo Święte

Planowanie rodziny

Plan zbawienia

Płodność Małżeńska

Płód

Pochlebstwo

Pochodzenie duszy

Pochwalanie grzechu

Poczucie osamotnienia

Podwójny skutek ludzkiego działania

Pogłębianie wiary

Pogrzeb

Pokora

Pokój

Pokusa

Pokuta

POKUTA SAKRAMENTALNA

Poligamia

poligenizm — Monogenizm

Pomaganie duszom czyśćcowym

Pomaganie biednym krajom

Pomaganie ubogim

Pomoc Boża

Pomocnica

Popęd

Pornografia

Posądzanie

Posłannictwa Boskich Osób

Posługa świeckich

Posługi w Kościele

Posłuszeństwo

Post

Postacie Eucharystyczne

Postanowienie poprawy

Poszanowanie dobrego imienia

Poszanowanie Godności człowieka

Pośredniczka – Maryja

Pośrednik

Potępienie wieczne

Powołanie

Powszechne kapłaństwo wiernych

Powszechność Kościoła

Powszedni grzech

"Poza Kościołem nie ma zbawienia"

Pozaprzyrodzone dary

Pozanaturalne dary

Pozaziemskie cywilizacje

Pozdrowienie Anielskie

Poznanie ludzkie

Poznanie ludzkie po śmierci

Poznanie w Jezusie Chrystusie

Poznawalność Boga

Poznawalność Boga - trudności

Pożądliwość

Pożyczanie

Praca

Praca nad sobą

Praca w niedziele i święta

Pragnienie Boga w człowieku

Prawa natury

Prawa osoby ludzkiej

PRAWDA

PRAWDOMÓWNOŚĆ

Prawdziwa Obecność Chrystusa w Eucharystii

Prawo

Prawo moralne

Prawo naturalne

Prezbiter

Preegzystencja dusz

Propaganda

Prostytucja

Prośba

Prorocka misja Kościoła

Prorok

Protoewangelia

PROSTOTA BOGA

Próżność

Przebaczenie grzechów

Przebaczanie wrogom

Przebóstwienie

Przebywanie Boga w człowieku

Przeczysta Dziewica

Przeistoczenie

Przekazywanie Objawienia

Przekazywanie życia

Przekleństwo

Przemiana substancjalna

Przemienienie Jezusa Chrystusa

Przemilczenie prawdy

Przepowiadanie apostolskie

Przerywanie ciąży

Przesądy

Przeszczepianie narządów

Przewinienie

Przeżycia

Przybrane synostwo

Przygotowanie się do Małżeństwa

Przygotowanie się do sakramentu pojednania

przygotowanie się na dobrą śmierć

Przyjaźń

Przyjaźń z Bogiem

Przyjemność

Przyjście Chrystusa w chwale — Paruzja

Przykazania Kościelne

Przykazanie miłości Boga i bliźniego

PRZYKAZANIA boże

PRZYKAZANIE boże PIERWSZE

PRZYKAZANIE boże DRUGIE

PRZYKAZANIE boże TRZECIE

PRZYKAZANIE boże CZWARTE

PRZYKAZANIE boże PIĄTE

PRZYKAZANIE boże SZÓSTE

PRZYKAZANIE boże SIÓDME

PRZYKAZANIE boże ÓSME

Przykazanie Boże dziewiąte

Przykazanie Boże dziesiąte

Przywiązanie do grzechu

Przymioty Boga

Przymus

Przynależność do Kościoła

Przypominanie prawdy przez Ducha Świętego

Przyporządkowanie do Kościoła

Przyrzeczenie

Przysięga

Przyszły świat

Przywara

Prymat

Psalm

Psychika

Pustelnik

Pycha