Istnienie Boga || Bliskość Boga || Objawienie Boże || Odpowiedź na Boże Objawienie || Religie niechrześcijańskie || Jedyny Bóg || Trójca Święta || Stworzenie || Natura człowieka || Raj || Grzech pierworodny || Cierpienie i zło w świecie || Jezus Chrystus || Maryja || Kościół || Duch Święty || Łaska Boża || Sakramenty || Chrzest || Bierzmowanie || Eucharystia || Sakrament pojednania || Przygotowanie się do spowiedzi || Sakrament namaszczenia chorych || Kapłaństwo || Małżeństwo || Śmierć || Sąd szczegółowy i ostateczny || Czyściec || Niebo || Piekło || Miłosierdzie Boże || Paruzja || Zmartwychwstanie || Życie w przyszłym świecie || Sumienie || Przykazanie miłości || Grzech || Przykazania Boże || Modlitwa || Doskonalenie kontaktów osobowych

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Z ź Ż

STRONA GŁÓWNA

STRESZCZENIA || OGÓLNY SPIS TREŚCI


Ks. Michał Kaszowski

TEOLOGIA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH


Bóg żywy


Zagadnienia poruszane na stronie ujęte w formie pytań:Bóg nie jest martwą energią, lecz żywą istotą

Streszczenie

Bóg nie jest martwym przedmiotem, nie jest też jakąś energią czy siłą kosmiczną. Jest Istotą żywą, ściślej – samy Życiem i Twórcą każdej formy życia.

Życie przejawia się w aktywności zewnętrznej i wewnętrznej. Przeciwieństwem tak rozumianego życia jest śmierć, czyli brak aktywności życiowej. Wewnętrzną aktywnością istot żywych duchowych jest poznawanie i miłość.

Bóg jest samą Prawdą i Miłością, dlatego jest pełnią życia, pełnią Boskiej i wiecznej życiowej aktywności. Ta pełnia życia przejawia się w nieskończonym poznaniu, w nieskończonym miłosnym obdarowywaniu i we wszechmocnym działaniu, któremu nic bez zgody Boga nie może się przeciwstawić. Miłość jednocząca odwiecznie Boskie Osoby jest Życiem Boga.

Życie istot duchowych wiąże się też z odczuwaniem i przeżywaniem. Bóg-Miłość jest Bogiem „wiernym i współczującym” (KKK 205).  


STRONA GŁÓWNA

STRESZCZENIA || OGÓLNY SPIS TREŚCI

Inne witryny:

Ewangelia na każdy dzień
Jezus i Maryja w oczach ewangelistów i mistyków
Czytelnia
Leksykon "Prawdziwe Życie w Bogu"