I

Ilość dzieci w rodzinie

IMIĘ BOGA

Imię chrześcijańskie

IMMANENCJA BOGA

Inicjacja chrześcijańska

Instytuty świeckie

Intencja działania

Interkomunia

Interpretacja Pisma Świętego

Inżynieria genetyczna

Ironia

Istnienie Boga

Istnienie Boga - trudności w poznaniu Go

Istnienie człowieka po śmierci

ISTOTA BOGA