Istnienie Boga || Bliskość Boga || Objawienie Boże || Odpowiedź na Boże Objawienie || Religie niechrześcijańskie || Jedyny Bóg || Trójca Święta || Stworzenie || Natura człowieka || Raj || Grzech pierworodny || Cierpienie i zło w świecie || Jezus Chrystus || Maryja || Kościół || Duch Święty || Łaska Boża || Sakramenty || Chrzest || Bierzmowanie || Eucharystia || Sakrament pojednania || Przygotowanie się do spowiedzi || Sakrament namaszczenia chorych || Kapłaństwo || Małżeństwo || Śmierć || Sąd szczegółowy i ostateczny || Czyściec || Niebo || Piekło || Miłosierdzie Boże || Paruzja || Zmartwychwstanie || Życie w przyszłym świecie || Sumienie || Przykazanie miłości || Grzech || Przykazania Boże || Modlitwa || Doskonalenie kontaktów osobowych

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Z ź Ż

STRONA GŁÓWNA

STRESZCZENIA || OGÓLNY SPIS TREŚCI


Ks. Michał Kaszowski

TEOLOGIA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH


Wolność Boga


Zagadnienia poruszane na stronie ujęte w formie pytań:


Bóg jest wolny

Streszczenie

 Bóg jest absolutnie wolny w stosunku do stworzeń. Wszystko, co czyni w odniesieniu do nich, wypływa z Jego wolnej decyzji podyktowanej jedynie miłością, miłosierdziem lub sprawiedliwością. Miłość Boża nie podlega żadnym ograniczeniom, naciskom, jest wolna w dawaniu, w obdarowywaniu. Jako istota wolna Bóg nie podlega żadnemu przymusowi, żadnej konieczności działania w odniesieniu do stworzeń. Wszystko więc jest dla nas pewną formą łaski Bożej, darem Jego miłości.

Jeśli chodzi o życie wewnętrzne Boga, czyli o życie Trynitarne, to jest ono koniecznością wynikającą z samej doskonałości natury Boga. Jako nieskończona Miłość Bóg nie może zatem nie rodzić odwiecznie Syna Bożego. Nie może wraz z Synem nie dawać tchnienia, dzięki któremu Duch Święty odwiecznie pochodzi od Ojca i Syna. Nie może działać na przekór swojej naturze, np. jako Miłość nie może działać z motywów egoistycznych lub przestać kochać. Jako Nieskończona Doskonałość nie może działać w sposób niedoskonały.

Bóg nie chce zła moralnego, jednak ze względu na szacunek wobec wolnych stworzeń, pozwala im je czynić w pewnych granicach.

(Strona opracowywana)


STRONA GŁÓWNA

STRESZCZENIA || OGÓLNY SPIS TREŚCI

Inne witryny:

Ewangelia na każdy dzień
Jezus i Maryja w oczach ewangelistów i mistyków
Czytelnia
Leksykon "Prawdziwe Życie w Bogu"