Istnienie Boga || Bliskość Boga || Objawienie Boże || Odpowiedź na Boże Objawienie || Religie niechrześcijańskie || Jedyny Bóg || Trójca Święta || Stworzenie || Natura człowieka || Raj || Grzech pierworodny || Cierpienie i zło w świecie || Jezus Chrystus || Maryja || Kościół || Duch Święty || Łaska Boża || Sakramenty || Chrzest || Bierzmowanie || Eucharystia || Sakrament pojednania || Przygotowanie się do spowiedzi || Sakrament namaszczenia chorych || Kapłaństwo || Małżeństwo || Śmierć || Sąd szczegółowy i ostateczny || Czyściec || Niebo || Piekło || Miłosierdzie Boże || Paruzja || Zmartwychwstanie || Życie w przyszłym świecie || Sumienie || Przykazanie miłości || Grzech || Przykazania Boże || Modlitwa || Doskonalenie kontaktów osobowych

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Z ź Ż

STRONA GŁÓWNA

STRESZCZENIA || OGÓLNY SPIS TREŚCI


Ks. Michał Kaszowski

TEOLOGIA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH


Wierność Boga


Zagadnienia poruszane na stronie ujęte w formie pytań: 


Bóg jest wierny

Wierność Boga to niezmienność Jego miłości. Ta stała miłość dostosowuje się jednak do zmienności człowieka. Ilustrację tego może stanowić przypowieść o synu marnotrawnym. Ojciec kochał go przed odejściem z domu, w czasie pobytu poza domem i po powrocie do bliskich. Przejawy tej niezmiennej miłości były jednak różne, dostosowane do zmieniającego się zachowania syna. Najpierw Ojciec uszanował jego decyzję i dał należną mu część majątku. Kiedy syn roztrwonił wszystko, żyjąc rozrzutnie, miłość powstrzymywała ojca przed udzieleniem mu wsparcia, gdyż to jeszcze bardziej pogrążyłoby go w ruinie moralnej i z pewnością nie doprowadziłoby do decyzji powrotu do ojcowskiego domu. Po powrocie ojciec okazał synowi swoją stałą miłość przez przebaczenie, przez przyjęcie z radością do domu i przez darowanie mu szaty, sandałów i pierścienia (por. Łk 15,11-24). W odniesieniu do każdego człowieka miłość Boża jest stała i wierna. Takiej samej miłości Bóg oczekuje również od nas.

Kto odwraca się od stałej Bożej miłości, ten skazuje się na cierpienie, tak jak to było z synem marnotrawnym. Podobnie skazuje się na doznawanie zimna ten, kto oddala się od ogniska; albo też, będzie przebywał w ciemnościach człowiek, który pozaciągał na okna kotary, aby nie wpuścić do wnętrza mieszkania promieni słonecznych.

Wierność Boża ujawnia się też w dotrzymywaniu obietnic. Bóg jest wierny danemu słowu, przyrzeczeniom. 

O wierności Bożej przypomina nam modlitwa-akt ufności: "Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmocny i miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie".


STRONA GŁÓWNA

STRESZCZENIA || OGÓLNY SPIS TREŚCI

Inne witryny:

Ewangelia na każdy dzień
Jezus i Maryja w oczach ewangelistów i mistyków
Czytelnia
Leksykon "Prawdziwe Życie w Bogu"