Istnienie Boga || Bliskość Boga || Objawienie Boże || Odpowiedź na Boże Objawienie || Religie niechrześcijańskie || Jedyny Bóg || Trójca Święta || Stworzenie || Natura człowieka || Raj || Grzech pierworodny || Cierpienie i zło w świecie || Jezus Chrystus || Maryja || Kościół || Duch Święty || Łaska Boża || Sakramenty || Chrzest || Bierzmowanie || Eucharystia || Sakrament pojednania || Przygotowanie się do spowiedzi || Sakrament namaszczenia chorych || Kapłaństwo || Małżeństwo || Śmierć || Sąd szczegółowy i ostateczny || Czyściec || Niebo || Piekło || Miłosierdzie Boże || Paruzja || Zmartwychwstanie || Życie w przyszłym świecie || Sumienie || Przykazanie miłości || Grzech || Przykazania Boże || Modlitwa || Doskonalenie kontaktów osobowych

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Z ź Ż

STRONA GŁÓWNA

STRESZCZENIA || OGÓLNY SPIS TREŚCI


Ks. Michał Kaszowski

TEOLOGIA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH


Prawdomówność Boga


Zagadnienia poruszane na stronie ujęte w formie pytań:


Bóg jest prawdomówny

Prawdomówność polega na zgodności mówienia z myśleniem. Objawiający się Bóg jest absolutnie prawdomówny. Znaczy to, że zawsze mówi zgodnie z prawdą o swoim nastawieniu do nas, o swojej życzliwości i miłości do stworzeń. Prawdziwe są też Jego pouczenia i obietnice. Wszystkie mają na uwadze nasze prawdziwe dobro, którego pragnie dla nas Boża miłość. Bóg naprawdę chce naszego wiecznego zbawienia.

Prawdomówność Boga zobowiązuje nas do bezgranicznego ufania Jego słowom i budowania na nich, jak na skale, naszego życia. Zachęca nas do tego Zbawiciel będący odwiecznym i prawdomównym Słowem Bożym: "Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony." (Mt 7,24-25)


STRONA GŁÓWNA

STRESZCZENIA || OGÓLNY SPIS TREŚCI

Inne witryny:

Ewangelia na każdy dzień
Jezus i Maryja w oczach ewangelistów i mistyków
Czytelnia
Leksykon "Prawdziwe Życie w Bogu"