A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Z ź Ż


  Strona główna

Streszczenia Zagadnienia Pytania

Ks. Michał Kaszowski

Wykaz wykładów dźwiękowych

w formacie mp3


 

Prawdy wiary

Sakramenty

Życie chrześcijanina

Modlitwa


 

Umieszczone tu wykłady stanowią wprowadzenie w prawdy wiary

Ich treść można pogłębić, szukając odpowiednich haseł

w

alfabetycznym indeksie tematycznym

Co zrobić, gdy nie wiem, jak przesłuchiwać pliki mp3?

Gdzie można zamówić płytę z nagranymi wykładami?


Prawdy wiary

Bóg

Stworzenie

Współdziałanie człowieka ze Stwórcą

Człowiek w raju

Grzech pierworodny i jego skutki

Bóg pragnący ocalić upadłą ludzkość

Maryja, Jutrzenka zapowiadająca Zbawiciela

Jezus Chrystus – nasz Odkupiciel i Zbawiciel

Jezus wybawicielem z grzechu i egoizmu

Pojednanie nas z Bogiem i udoskonalenie nas przez Chrystusa

Nauczanie Chrystusa i nasza ewangelizacja

Działalność publiczna Chrystusa

Eucharystia ustanowiona przez Chrystusa

Zbawcza śmierć krzyżowa

Zstąpił do piekieł

Zmartwychwstały Chrystus zbawia nas

Wniebowstąpienie Chrystusa

Tajemnica paschalna

Powszechność i doskonałość dzieła Odkupienia

Chrystus – Dawca wszystkich łask posługujący się nami

Duch Święty przemieniający człowieka

Człowiek przemieniony przez wiarę

Człowiek przemieniony przez nadzieję

Człowiek przemieniony przez miłość

Człowiek przemieniony przez skruchę

Człowiek narodzony z Ducha

Człowiek dzieckiem Bożym

Człowiek ożywiony życiem Bożym

Człowiek usprawiedliwiony przez Chrystusa

Grzech zagrożeniem dla daru sprawiedliwości

Ponowne usprawiedliwienie

Pierwszeństwo Bożego zbawczego działania i wolność człowieka

Kościół Chrystusa

Śmierć i tożsamość człowieka po śmierci

Zmartwychwstanie ciał

Sąd szczegółowy

Sąd ostateczny

Niebo

Piekło

Czyściec

Pomaganie zmarłym

Odpusty

Jakie życie taka wieczność

Przyjście Chrystusa w chwale

Królestwo Ojca


Sakramenty


 

 

Sakramenty znakami zbawienia

Chrzest

Bierzmowanie

Najświętszy Sakrament

Sakrament chorych

Kapłaństwo

Małżeństwo

Sakrament pojednania

Rachunek sumienia

Żal za grzechy

Mocne postanowienie poprawy

Spowiedź szczera

Zadośćuczynienie


 

ŻYCIE CHRZEŚCIJANINA

 


 

Dziecięca postawa wobec Ojca Niebieskiego i ludzi

Naśladowanie Jezusa Chrystusa

Przyjaźń z Chrystusem

Uległość Duchowi Świętemu

Postawa wobec cierpienia

 

 

 


 

MODLITWA

 


 

Modlitwa przez Chrystusa, w Duchu Świętym, we wspólnocie Kościoła

Roztargnienia w czasie modlitwy

Wady przeszkadzające nam dobrze się modlić

 


Strona główna