PRAWOSłAWNA, VASSULA RYDEN, o papieżu FrnaciszkuDrodzy zwolennicy „Prawdziwego Życia w Bogu”!
Jestem zszokowana, dowiadując się, że niektórzy z was podążają za prześladowcami Papieża Franciszka i że szerzą oszczerstwa o nim. Zostaliście zaślepieni i staliście się jednymi z tych sędziów, którzy uderzają w pasterza. Wstydźcie się! Proszę, aby wszystkie osoby z naszych grup „Prawdziwego Życia w Bogu”, które są przeciwko papieżowi Franciszkowi, który został wybrany przez Chrystusa, powstały i je natychmiast opuściły! Odejdźcie z naszych grup modlitewnych, z naszych rekolekcji i pielgrzymek, ponieważ jesteście jak gangrena w Ciele Chrystusa! Słucham TYLKO tego, co Chrystus mówi o Papieżu i nie słucham tych, którzy twierdzą, że wiedzą najlepiej bez względu na to, kim są.
Albo ci prześladowcy nie przeczytali proroctw zawartych w przesłaniach „Prawdziwego Życia w Bogu” dotyczących Papieża, albo uznali za dogodne przeoczyć ostrzeżenia Jezusa, dawane przez te wszystkie lata o tym, że w tych ostatnich dniach duch buntu uderzy w następcę Piotra. [To ostrzeżenie] nie znajduje się tylko w ostatnim orędziu z 16 sierpnia 2019 r. – które spowodowało zaskoczenie – a głos Jezusa zabrzmiał silnie, kiedy powiedział, że ci, którzy prześladują Papieża, nie są Jego uczniami. Jezus powiedział to ze względu na niektórych, którzy dla własnej wygody odrzucili to przesłanie i nie wierzą, że Jezus to powiedział. Dla nich orędzia „Prawdziwego Życia w Bogu” stały się jak supermarket, w którym rządzi zasada: „bierz i wybieraj”, to mi się podoba, a to mi się nie podoba...
Oto jak bardzo szatan ich zaślepił! A Jezus przez te wszystkie lata zawsze mówił o Stolicy Piotra, a nie dopiero od niedawna. Dlatego postanowiłam zebrać kilka fragmentów, aby przypomnieć wszystkim, co Jezus mówił i jak mocno nas ostrzegał! Chcę, żebyście zwrócili szczególną uwagę na daty. Obudźcie się!

17 marca 1993 Pan powiedział: – Pokój niech będzie z tobą... Podnoś głos bez obawy i prorokuj. Prorokuj, Moje dziecko, aby wymazać niegodziwość z wielu serc!
Niech ci, którzy mają uszy, słuchają, co Duch mówi dziś do Kościołów. Niech przyjdą wszyscy, którzy są spragnieni. Pisz i mów Moim kapłańskim duszom:
«Bunt już się dokonuje, ale w tajemnicy, gdyż ten, który go powstrzymuje, najpierw musi zostać usunięty, wtedy Buntownik ukaże się otwarcie».
Powiadam wam, miłujcie Mój Kościół, jak Ja Go miłuję. Jak Ja ofiarowałem Samego Siebie, aby Go całkowicie uświęcić, tak i wy również, Moi kapłani, ofiarujcie siebie za Niego, naśladujcie Mnie. Mówię to wam wszystkim i wiem, że owce, które należą do Mnie, będą słuchać Mojego Głosu i nie zawiodą Mnie. Zwracam się do was dzisiaj, aby powiedzieć wam z głębi Mojego Serca te same gorzkie słowa, które skierowałem do Moich uczniów podczas Ostatniej Wieczerzy: «Jeden z tych, który siedzi ze Mną przy stole, buntuje się przeciwko Mnie. Mówię wam to teraz, zanim się wszystko stanie, abyście – kiedy to nadejdzie – uwierzyli, że Ja jestem Tym, Który to dziś mówi.»
Ja, Jezus Chrystus, pragnę ostrzec Moich kapłanów, Moich biskupów i Moich kardynałów, pragnę ostrzec cały Mój Dom przed wielkim uciskiem. Mój Kościół zbliża się do wielkiego ucisku.
Pamiętajcie: wybrałem was przez Mojego Uświęcającego Ducha do uwielbienia Mnie. Wybrałem was od początku, abyście byli mocnymi filarami Mojego Kościoła i abyście żyli wiarą, w Prawdzie. Wybrałem was, abyście dzielili Moją Chwałę i paśli Moje baranki. Mówię wam z powagą, że wkrótce będziecie poddani próbie ognia. Módlcie się i pośćcie, abyście nie byli wystawieni na próbę. Bądźcie wytrwali i zachowajcie tradycje, których zostaliście nauczeni. Bądźcie posłuszni Mojemu papieżowi bez względu na to, co nadejdzie. Pozostańcie mu wierni, a Ja udzielę wam łask i sił, których będziecie potrzebować. Przynaglam was, abyście byli mu wierni i trzymali się z daleka od każdego, kto buntuje się przeciwko niemu. Przede wszystkim nie słuchajcie nikogo, kto go odrzuca. Nigdy nie pozwólcie, aby wasza miłość do niego była nieszczera. Wkrótce staniecie wobec ciężkiej próby, jakiej nigdy dotąd nie doświadczyliście. Moi wrogowie będą usiłowali kupić was sobie podstępnymi mowami. Demon już działa i Zniszczenie jest blisko was. Papież będzie musiał wiele wycierpieć i dlatego wy wszyscy będziecie prześladowani, głosicie bowiem Prawdę i jesteście posłuszni Mojemu papieżowi.
...Mówię do was z powagą, że każde włókno Mojego Serca jest rozdarte. Jeśli ktokolwiek zajdzie wam drogę głosząc inną naukę od tej, którą Ja Sam ustanowiłem, nie słuchajcie go.
Ci ludzie przychodzą od Kłamcy. Ja oparłem Moje fundamenty na Piotrze, Skale... i bramy piekielne nigdy jej nie przemogą (Mt 16,18)... Jeśli ktokolwiek przychodzi do was i mówi wam: «Odstąpcie od wierności temu papieżowi na rzecz mocnego ruchu kogoś innego», nie odstępujcie!
Bądźcie czujni! Zaczyn Kłamcy może być silny i może mieć pociągający smak, lecz w rzeczywistości jest to śmiertelny podstęp! (Mt 24,24) Nie pozwólcie się nikomu oszukać. Stawiajcie opór taktyce demona, gdyż dziś, Moi kapłani, będziecie musieli zwyciężyć zło mocą, którą otrzymujecie ode Mnie, Który Jestem Prawdą. Znajdziecie się w stanie wojny duchowej, jakiej jeszcze nie było, z armią pochodzącą od mocy Ciemności.
...Miłujcie się nawzajem, pozostańcie mocni i bez lęku, kiedy nadejdzie wielki Ucisk, który już obecnie jak ciemna chmura wisi nad Moim Domem i spowije go niby czarny welon. Powiedziałem wam to wszystko teraz, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, kiedy się to stanie.”
Rozumiecie coś z tego orędzia? Czy właśnie tego nie przeżywamy? Dziś w pełni się ono realizuje. Napisałam czerwoną czcionką ten fragment, na który szczególnie powinniśmy zwrócić uwagę. Jest napisane:
„Bunt już się dokonuje, ale w tajemnicy, gdyż ten, który go powstrzymuje, najpierw musi zostać usunięty, wtedy Buntownik ukaże się otwarcie”.
Kiedy Chrystus powiedział: „Ten, który go powstrzymuje” mówił o Papieżu. Tak więc jeśli prześladowcy Papieża zdołają go usunąć, wtedy Buntownik, który sam jest szatanem, pojawi się otwarcie.
Ponownie w orędziu z 17 marca 1993, Jezus powiedział: „Ja oparłem Moje fundamenty na Piotrze, Skale...” Oczywiście, gdy Jezus mówi o Piotrze, mówi o następcach Pio­tra, o wszystkich papieżach, nie wy­klu­czając żadnego z nich. Chrystus wiedział, że dzisiaj papież Franciszek będzie źle rozumiany i jego pozycja będzie podważana przez prześladowców, którzy nie zawahają się go osądzić i będą chcieli pozbawić go papiestwa. Złe języki plotkują nawet, że nie został wybrany w sposób legalny i że nielegalnie zasiada na Stolicy Piotra!
Jezus, przewidując tego rodzaju prześladowania, dał nam wiele lat temu kilka ostrzeżeń, aby nie występować przeciwko żadnemu papieżowi, ponieważ wiedział, że kardynałowie będą występować przeciwko kardynałom, a biskupi – przeciwko biskupom, kapłani zaś przeciwko kapłanom, nie zgadzając się ze sobą i tworząc w Jego Ciele, w Kościele, rodzaj rozłamu, powodując, że On krwawi – jak mówi w orędziach.
Co mówił mi Jezus? Mówił mi wiele razy, że są to ciernie Jego Ciała i że On wskaże mi je tak, ażebym je mogła wyciągnąć. Dał mi taki nakaz: usuń ciernie z Mojego Ciała. Dlatego też, gdy Jezus wskazuje mi, kto w naszych grupach TLIG jest prześladowcą Papieża, odpowiadam na polecenie Jezusa i proszę, aby opuścili oni „Prawdziwe Życie w Bogu”, a wy módlcie się za nich, aby otworzyli oczy na wolę Boga. Nie ma innej drogi, aby ich przekonać, ponieważ stali się sędziami i ekspertami w zniekształcaniu wszystkiego, co Papież mówi lub robi na jego niekorzyść. Jest to duch faryzeizmu, którego przyjęli nieświadomi pułapki, jaką na nich zastawił szatan!
Jeślibyśmy chcieli, to moglibyśmy również Jezusa prześladować za pewne sprzeczności w Jego słowach i oskarżać Go. Oto kilka przykładów:
Kiedy raz mówi, że powinniśmy zawrzeć pokój między sobą i z Bogiem, a w innym fragmencie mówi, że nie przyszedł na ziemię, aby przynieść pokój, ale ogień. Istnieje wiele innych takich fragmentów i jeśli nie mamy Ducha Świętego, aby zrozumieć je we właściwy sposób, możemy je źle zinterpretować.
Łk 14,26: „Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem.” co przeczy Łk 18,20: „Znasz przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij swego ojca i matkę!”
Łk 6,37: „Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni.” co przeczy J 7,24: „wydajcie wyrok sprawiedliwy”.
Łk 22,42: “Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!” co przeczy J 12,27: „Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę”.
J 8,15: „Wy wydajecie sąd według zasad tylko ludzkich. Ja nie sądzę nikogo.” przeczy J 5,27: “Przekazał Mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym.”
Te fragmenty muszą być przecież interpretowane prawym umysłem i z pomocą Ducha Świętego, podobnie jest z tym, co mówi Papież. A Jezus potępia ducha faryzeizmu u tych, którzy nazywają go heretykiem i go osądzają.
A tutaj kilka fragmentów, które chciałabym wam przypomnieć z Orędzi:
11 czerwca 1987
„Wprowadzę cię Boską Siłą w największe głębokości Mojego Krwawiącego Ciała. Pokażę ci Moim Palcem wszystkich grzeszników w kapłaństwie, którzy są cierniami Mojego Ciała. Nie oszczędzę ich, jestem wyczerpany. Moje Rany są bardziej otwarte niż kiedykolwiek, Moja Krew wytryska obficie, jestem ponownie ukrzyżowany przez Swoich: Moje własne dusze kapłańskie!
10 listopada 1987
„Jestem zawsze przed wami, aby was prowadzić. Zjednoczenie Mojego Kościoła stanie się Moim uwielbieniem! Wprowadzę was w same głębiny Mojego Krwawiącego Ciała. Ukażę wam Moje ciernie, rozpoznacie je.”
29 września 1987
“Weź Moją Rękę, córko, pozostań przy Mnie, a Ja pokażę ci te ciernie. Zaprowadzę cię Boską Mocą w same głębiny Mojego Ciała. Dam ci poznać ostrze włóczni. Nie oszczędzę Kainów, Vassulo, cóż bowiem mają Mi do zaofiarowania? Ich ręce są puste i nie mają nic dla Moich owieczek. Lubią pokazywać się publicznie; lubią, gdy są służalczo pozdrawiani; są jak sól, która utraciła swój smak. Zaprawdę mówię ci, córko, oni są faryzeuszami dzisiejszego czasu!” (Ostrze włóczni to nasz podział)

10 stycznia 1990
“Złożyłem na Piotrze odpowiedzialność za Mój Kościół i prosiłem go, aby was karmił, strzegł i kochał.
Zaprawdę powiadam wam: nie przeminie to pokolenie, zanim wszystko, co wam powiedziałem, nie wypełni się. Nie dajcie się więc oszukiwać i opierajcie się waszym przeciwnikom, przeciwstawiajcie się tym, którzy przeciwstawiają się Piotrowi.”

20 września 1990
– Panie?
– Jestem. Przyjdź Mnie pocieszyć, przyjdź Mnie pokrzepić, daj Mi odpocząć. Stworzyłem cię, abym mógł być Wyłącznym i Jedynym w twoim sercu. Stworzyłem cię, abyś wyjęła ciernie, wbijające się w Moje Ciało.

3 października 1994
Mój Kościół będzie musiał znieść wszystkie te cierpienia i zdrady, które Ja sam zniosłem. Jeszcze jeden raz jednak muszą się wypełnić Pisma mówiące: «Uderzę Pasterza, a rozproszą się owce». Bądźcie więc posłuszni temu Pasterzowi, cokolwiek się stanie; jemu pozostańcie wierni, nie – żadnemu innemu. Wasz Pasterz zostanie uderzony... a jęki Mojego ludu przeszyją Niebiosa. Kiedy Moje miasto będzie już tylko polem ruin, ziemia się rozstąpi, rozerwie i zostanie wstrząśnięta.”

28 stycznia 1997
„Wznieś twe ręce ku Świątyni... Dałem ci dwie ręce, które pocałowałem i namaściłem błogosławieństwem, aby wyjęły ciernie wbite w Moje Serce. Pobłogosławiłem twe dłonie, aby się nie zmęczyły pisaniem i pozostały związane z Moimi na całą Wieczność. Namaściłem je, aby na koniec ceremonii te ręce włożyły na Moją Głowę koronę chwały.”

4 kwietnia 1997
„Dla ukrycia swych planów ludzie – którzy codziennie Mnie podnoszą – spiskują w ciemnościach, aby obalić tron Piotra i uciszyć Wikariusza Mojego Kościoła oraz wszystkich, przed którymi ujawniłem ich plany i obnażyłem ich odstępstwo. Spiskują w ciemnościach, aby zmusić Mnie do milczenia. Mówią: «Kto nas zobaczy? Kto nas rozpozna?»
...Wypełnię Moją Obietnicę i wasz smutek oraz niepokój osiągnie kres. Powiedz więc Moim synom i córkom, że Mój Głos wkrótce zabrzmi z wysoka i zadrżą fundamenty gór. Ci kupczący w Moim Kościele teraz z bliska osaczają tego, którego umieściłem na Katedrze Piotra i ich oczy nie patrzą na nic innego tylko jak go powalić. Podobni są do lwa niecierpliwego, by rozszarpać na kawałki. Są jak młody lew czający się w swej kryjówce.”
I ostatnio w orędziu z 16 sierpnia 2019 roku, Jezus znów mówi o Papieżu. Powtórzę te Jego słowa:
“Uważaj na tych, którzy potępiają papieża”. “Nikt, kto potępia Wikariusza Mojego Kościoła, nie może być Moim uczniem...”
Nie mam nic do dodania w tej sprawie, Jezus Chrystus powiedział wszystko.

W Chrystusie, Vassula

Kilka dni po liście o Papieżu, Vassula wysłała list uzupełniający.
15 listopada 2019
Drodzy Przyjaciele
„Prawdziwego Życia w Bogu”!
Chciałbym jeszcze raz zwrócić waszą uwagę, że wkopiowałam to prorocze orędzie z 17 marca 1993 r. w książce „Niebo istnieje naprawdę, ale Piekło również” we wszystkich językach. (W jęz. polskim znajduje się ono na str. 212). Oto co napisałam w tej książce kilka lat temu!
„Następne Orędzie zostało mi dane 17 marca 1993. To było na dwadzieścia lat przed wyborem nowego Papieża, Franciszka. To Orędzie stanowi ostrzeżenie przed błędem słuchania fałszywych proroctw, które z każdej strony otwarcie i butnie go krytykują jako ‘fałszywego papieża’ lub jeszcze gorzej – jako Antychrysta. Z powodu jego otwarcia na Ducha wielu się z nim nie zgadza i narzeka na niego. Jego homilie są śmiałe; usuwają zastarzałe uprzedzenia i usztywnienia w dążeniu do jedności.
To Orędzie jest długie, dlatego wybrałam tylko kilka linijek: „Ja, Jezus Chrystus, pragnę ostrzec Moich kapłanów, Moich biskupów i Moich kardynałów, pragnę ostrzec cały Mój Dom przed wielkim uciskiem. Mój Kościół zbliża się do wielkiego ucisku. Pamiętajcie: wybrałem was przez Mojego Uświęcającego Ducha do uwielbienia Mnie. Wybrałem was od początku, abyście byli mocnymi filarami Mojego Kościoła i abyście żyli wiarą, w Prawdzie. Wybrałem was, abyście dzielili Moją Chwałę i paśli Moje baranki. Mówię wam z powagą, że wkrótce będziecie poddani próbie ognia. Módlcie się i pośćcie, abyście nie byli wystawieni na próbę. Bądźcie wytrwali i zachowajcie tradycje, których zostaliście nauczeni. Bądźcie posłuszni Mojemu papieżowi bez względu na to, co nadejdzie. Pozostańcie mu wierni, a Ja udzielę wam łask i sił, których będziecie potrzebować. Przynaglam was, abyście byli mu wierni i trzymali się z daleka od każdego, kto buntuje się przeciwko niemu. Przede wszystkim nie słuchajcie nikogo, kto go odrzuca. Nigdy nie pozwólcie, aby wasza miłość do niego była nieszczera. Wkrótce staniecie wobec ciężkiej próby, jakiej nigdy dotąd nie doświadczyliście. Moi wrogowie będą usiłowali kupić was sobie podstępnymi mowami. Demon już działa i Zniszczenie jest blisko was. Papież będzie musiał wiele wycierpieć i dlatego wy wszyscy będziecie prześladowani, głosicie bowiem Prawdę i jesteście posłuszni Mojemu papieżowi. To dlatego też was nienawidzą, gdyż ich uczynki są złe. Naprawdę ci wszyscy, którzy pracują dla zła, nienawidzą Światłości i unikają jej ze strachu, by ich dzieło zniszczenia nie wyszło na jaw.”
Mówię wciąż ludziom: „Czy Bóg mógłby tak długo milczeć?” Obecnie mam wrażenie, że realizacja proroctwa o Ogniu jest całkiem bliska.”
Musimy się modlić za tych, którzy są przeciwko Papieżowi Franciszkowi. Zostali oszukani, a teraz zasmucają Pana, który słyszy te ich fałszywe sądy.

W Chrystusie, Vassula

«kto potępia Wikariusza Mojego Kościoła,
nie może być Moim uczniem.»

Orędzie otrzymane przez Vassulę 16 sierpnia 2019

– Moja wybrana córko, daję ci Mój pokój. Nie przejmuj się tą małodusznością . Módl się za nich. Przypominam wam, że każdy, kto zobowiązał się, że pójdzie za Mną i że będzie Mi oddany, na pewno zostanie zaatakowany! Jeśli ci małoduszni nie chcą słuchać, nigdy się nie nauczą. Bądź cierpliwa w modlitwie, nieugięta i chętna do kontynuowania nauki od Mądrości.
Wystrzegaj się plotek. Strzeż się tych, którzy potępiają i osądzają Pa­pieża. To ludzie gadatliwi, którzy wychwalają sami siebie i innych, mówiąc przeciwko Papieżowi. Więźniowie własnych myśli, idący za nimi, źle postępują. Mój Kościół będzie zawsze bronić prawdy i zawsze będzie ją chronić... Zatem, kto potępia Wikariusza Mojego Kościoła, nie może być Moim uczniem. Brakuje im pokory!
Twoim zadaniem, Moja Vassulo, jest pocieszanie Mojego ludu, przez mówienie im o cudownej Pracy , którą przygotowałem dla tego odstępczego pokolenia.... Moje przesłanie przemawia do ich serca, jest światłem na ich drodze, ono jest Mądrością, która wnika do ich serc, a Wiedza o Bogu staje się rozkoszą ich życia! Moja Nowa Pieśń napisana i zaśpiewana przez Stwórcę i Króla, zapewnia zwycięstwo Mojemu stworzeniu. Ci, którzy z radością zakosztują Mojej Nowej Pieśni, będą Mnie wielbić ustami, klaszcząc chwalić Moje imię i dowiedzą się, że Moje Dzieła Miłosierdzia zawierają w sobie Wolność, Wieczną Wolność, która trwa przez wieki.
Niech twoi synowie, pokolenie, będą jak niebiańskie nasiona, które rosną w żyznej ziemi, a twoje córki – jak kariatydy w czterech rogach Mojego Kościoła, ustawione tak, aby trzymały go w pozycji pionowej z majestatem i godnością.
Wycisz się i posłuchaj Mnie:
Dar, który otrzymałaś, został ci udzielony przez Ducha Świętego, abyś zniosła wszystkie próby i trudności dla Mojej Sprawy, abyś usłyszała wezwanie do świętości i była jednym z filarów, jedną z kariatyd wspierających Mój Kościół, abyś była posłańcem niosącym z mocą Moje świadectwo dla wielu narodów. Moja bliskość przy tobie utrzymuje cię przy życiu i zapewnia ci odwagę do stawienia czoła tym wszystkim, którzy ci się sprzeciwiają i prześladują, słusznie zatem nie uginasz się pod ich groźbami ani im nie ulegasz. Ja idę przed tobą, jestem twoją tarczą, chroniącą cię przed jadowitymi strzałami.
W przeszłości nie ukrywałem przed tobą, że kiedy będziesz za Mną podążać, wtedy powstaną ludzie, którzy staną się myśliwymi ścigającymi cię jak zwierzynę. Staniesz się ich celem, ich zabawką. Powiedziałem, że będziesz wystawiona na widok w tym niespokojnym świecie jak latarnia na wzgórzu, ale ty, jak gołębica, wzbijesz się na Moich skrzydłach, ponad nimi, bez szwanku.... i będziesz z bólem obserwować świat, widząc ze smutkiem i goryczą ich złe czyny.
Potrzebowałem skruszonego serca, chętnej duszy, aby była Moją ofiarą i Moją tarczą. Powiedziałem wtedy, że chciałbym, abyś została wystawiona na działanie tych, którzy jak myśliwi wyciągną broń i będą cię tropić, ceniąc wysoko tego, kto pierwszy zniszczy cię razem z Moim przesłaniem! Na próżno! Mówię ci, na próżno! Daremne są ich groźby wraz z całym ich orężem, wszystko to jest daremne! Światło dnia w ich oczach już gaśnie i cień Śmierci jest u ich drzwi, które zamykają się dla nich. Jeden za drugim przyjdą do Doliny Śmierci i przyjdzie na nich koniec, jak na to zasługują...
Nie zapomnij zatem, że nosząc Pieczęć Mojego Świętego Imienia na tobie całej, nosisz w sobie Mojego Ducha, który spoczywa na tobie. Nawet jeśli jesteś oczerniana przez małodusznych, idź naprzód, czyniąc dobro, żyjąc prawdziwym życiem we Mnie. Na koniec zostanie ujawniony fałsz twoich oskarżycieli...
Bądź cierpliwa, nigdy nie ulegaj zwątpieniu co do Mojej miłości...
ic
(«IC» znajdujące się np. na ikonach przedstawiających Jezusa, to skrót od greckiego słowa Jezus)