Istnienie Boga || Bliskość Boga || Objawienie Boże || Odpowiedź na Boże Objawienie || Religie niechrześcijańskie || Jedyny Bóg || Trójca Święta || Stworzenie || Natura człowieka || Raj || Grzech pierworodny || Cierpienie i zło w świecie || Jezus Chrystus || Maryja || Kościół || Duch Święty || Łaska Boża || Sakramenty || Chrzest || Bierzmowanie || Eucharystia || Sakrament pojednania || Przygotowanie się do spowiedzi || Sakrament namaszczenia chorych || Kapłaństwo || Małżeństwo || Śmierć || Sąd szczegółowy i ostateczny || Czyściec || Niebo || Piekło || Miłosierdzie Boże || Paruzja || Zmartwychwstanie || Życie w przyszłym świecie || Sumienie || Przykazanie miłości || Grzech || Przykazania Boże || Modlitwa || Doskonalenie kontaktów osobowych

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Z ź Ż

STRONA GŁÓWNA

STRESZCZENIA || OGÓLNY SPIS TREŚCI


Ks. Michał Kaszowski

TEOLOGIA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH


MIŁOŚĆ JEDNOCZĄCA KOŚCIÓŁ CHRYSTUSA


Zagadnienia poruszane na stronie ujęte w formie pytań:


MIŁOŚĆ JEDNOCZY KOŚCIÓŁ CHRYSTUSA

Nie tylko sakramenty, wiara i dążenie do jednego celu, ale przede wszystkim miłość jest fundamentem jedności Kościoła Chrystusowego.

1. Na czym polega miłość do Boga i jaką rolę odgrywa ona w jednoczeniu Kościoła? 1 J 5,2-3; Mt 12,50

Tym, co buduje zniszczoną przez grzech jedność ludzkości, jest przede wszystkim miłość do Boga i bliźniego. Miłość do Boga polega na wypełnianiu Jego woli i przykazań. Jezus określił, kto jest Jego krewnym, słowami: „Kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką” (Mt 12,50). Tak więc wypełnianie woli Bożej zespala ludzi i tworzy z nich jedną rodzinę Chrystusa.

2. W jaki sposób niechrześcijanie mogą okazywać miłość prawdziwemu Bogu? Rz 2,14-15; Dz 17,22-31

Z wielką rodziną braci i sióstr Chrystusa, wypełniających wolę Ojca niebieskiego (por. Mt 12,50), związani są również w jakiś sposób i poganie, którzy - otrzymawszy Bożą łaskę -postępują według głosu sumienia. Ono to bowiem ukazuje człowiekowi wolę Bożą i Jego nakazy.

3. Jakie znaczenie dla jedności Kościoła ma wzajemna miłość wszystkich chrześcijan? Dz 4,32-37

Miłość wzajemna posiada szczególną moc jednoczenia Kościoła. Przykład autentycznej miłości braterskiej znajdujemy w Kościele pierwszych wieków. Potem zaczęły się w nim pojawiać liczne podziały nie tylko z powodu różnych poglądów, ale przede wszystkim z powodu małej miłości wzajemnej chrześcijan. Tylko głęboka miłość braterska może zbudować trwałą jedność Kościoła. Kto kocha bliźniego, ten nie tylko jemu okazuje pomoc, lecz równocześnie pomaga całemu Kościołowi udoskonalić swą jedność. Chrystus mówi, że tylko osoby miłujące wejdą do przyszłej wspólnoty zbawionych (por. Mt 25,31-46).


STRONA GŁÓWNA

STRESZCZENIA || OGÓLNY SPIS TREŚCI

Inne witryny:

Ewangelia na każdy dzień
Jezus i Maryja w oczach ewangelistów i mistyków
Czytelnia
Leksykon "Prawdziwe Życie w Bogu"