Istnienie Boga || Bliskość Boga || Objawienie Boże || Odpowiedź na Boże Objawienie || Religie niechrześcijańskie || Jedyny Bóg || Trójca Święta || Stworzenie || Natura człowieka || Raj || Grzech pierworodny || Cierpienie i zło w świecie || Jezus Chrystus || Maryja || Kościół || Duch Święty || Łaska Boża || Sakramenty || Chrzest || Bierzmowanie || Eucharystia || Sakrament pojednania || Przygotowanie się do spowiedzi || Sakrament namaszczenia chorych || Kapłaństwo || Małżeństwo || Śmierć || Sąd szczegółowy i ostateczny || Czyściec || Niebo || Piekło || Miłosierdzie Boże || Paruzja || Zmartwychwstanie || Życie w przyszłym świecie || Sumienie || Przykazanie miłości || Grzech || Przykazania Boże || Modlitwa || Doskonalenie kontaktów osobowych

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Z ź Ż

STRONA GŁÓWNA

STRESZCZENIA || OGÓLNY SPIS TREŚCI


Ks. Michał Kaszowski

TEOLOGIA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH


RACHUNEK SUMIENIA:  POZNANIE LENISTWA ZAGRAŻAJĄCEGO NASZEJ MIŁOŚCI


Zagadnienia poruszane na stronie ujęte w formie pytań:


POZNANIE LENISTWA ZAGRAŻAJĄCEGO NASZEJ MIŁOŚCI

Przez lenistwo niszczy się aktywność miłości, która gotowa jest ponosić różne trudy, byle tylko komuś pomóc. Przykład takiej miłości daje nam Maryja idąca do Elżbiety, żeby jej pomóc. Lenistwo stanowi przeciwieństwo takiej postawy. Wada ta może dotyczyć aktywności zewnętrznej lub duchowej. W pierwszym wypadku zaniedbywane są obowiązki, praca, udzielanie innym czynnej pomocy. Duchowe lenistwo to niechęć do wysiłku wewnętrznego, do skupiania uwagi na Bogu, na modlitwie, na rozważaniu wartościowych treści, na prawdzie. Każda forma lenistwa osłabia miłość lub ją niszczy całkowicie, gdy prowadzi do poważnych zaniedbań moralnych.


STRONA GŁÓWNA

STRESZCZENIA || OGÓLNY SPIS TREŚCI

Inne witryny:

Ewangelia na każdy dzień
Jezus i Maryja w oczach ewangelistów i mistyków
Czytelnia
Leksykon "Prawdziwe Życie w Bogu"