Istnienie Boga || Bliskość Boga || Objawienie Boże || Odpowiedź na Boże Objawienie || Religie niechrześcijańskie || Jedyny Bóg || Trójca Święta || Stworzenie || Natura człowieka || Raj || Grzech pierworodny || Cierpienie i zło w świecie || Jezus Chrystus || Maryja || Kościół || Duch Święty || Łaska Boża || Sakramenty || Chrzest || Bierzmowanie || Eucharystia || Sakrament pojednania || Przygotowanie się do spowiedzi || Sakrament namaszczenia chorych || Kapłaństwo || Małżeństwo || Śmierć || Sąd szczegółowy i ostateczny || Czyściec || Niebo || Piekło || Miłosierdzie Boże || Paruzja || Zmartwychwstanie || Życie w przyszłym świecie || Sumienie || Przykazanie miłości || Grzech || Przykazania Boże || Modlitwa || Doskonalenie kontaktów osobowych

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Z ź Ż

 

STRONA GŁÓWNA

STRESZCZENIA || OGÓLNY SPIS TREŚCI


Ks. Michał Kaszowski

TEOLOGIA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH


ŻYCIE MARYI ODZWIERCIEDLENIEM HISTORII ZBAWIENIA


Zagadnienia poruszane na stronie ujęte w formie pytań:


ŻYCIE MARYI ODZWIERCIEDLENIEM HISTORII ZBAWIENIA

Patrząc na życie Maryi, zauważamy w Niej niejako odbicie i „streszczenie" całej historii zbawienia. Na Jej przykładzie dostrzegamy wielkość zbawczego działania Bożego i przyszły los człowieka miłującego Chrystusa.

1. Jakie główne etapy można wyróżnić w historii zbawienia?

Dzieje ludzkości to historia zbawienia, czyli historia Bożej działalności, zmierzającej do wybawienia świata z tragedii zła i grzechu. Pierwszy okres historii zbawienia obejmuje dzieje ludzkości od upadku stworzonych przez Boga ludzi aż do przyjścia Chrystusa. Drugi okres to czas ziemskiej działalności Jezusa, zakończonej śmiercią krzyżową, zmartwychwstaniem i wniebowstąpieniem. Kolejny zbawczy etap to okres Kościoła i niewidzialnej działalności uwielbionego Chrystusa i Ducha Świętego. Jest to równocześnie okres oczekiwania na ponowne przyjście Chrystusa w chwale na końcu świata. Drugie przyjście Zbawiciela, w dniu paruzji, będzie uwieńczeniem dzieła zbawienia. Wtedy bowiem nastąpi sąd ostateczny i odnowienie wszystkiego: człowieka, całej ludzkości i kosmosu. Nastanie wówczas pełnia królestwa Bożego, czyli królestwa dobra i prawdy.

2. Co łączy Maryję z ludem Bożym Starego Testamentu? Mt1,1-16

Maryja należała do narodu wybranego. Wraz z nim i całą ludzkością oczekiwała przyjścia Zbawiciela, którym był Jej Syn. To oczekiwanie było dla narodu wybranego okresem przygotowania się na przyjście Mesjasza, czasem oczyszczenia i uświęcenia. Dla Maryi oczekiwanie Zbawiciela utożsamiało się z oczekiwaniem rozwiązania. Okres Adwentu przypomina nam oczekiwanie Zbawiciela przez lud Boży Starego Testamentu i pobudza nas do przygotowywania się na ponowne Jego przyjście.

3. W jaki sposób Maryja była związana z ziemskim życiem i działalnością Jezusa Chrystusa? Łk 2,51 -52; J 19,25

Życie Maryi powiązane jest ściśle z Chrystusem: wydała Go na świat, wychowała, słuchała Jego nauki, stała pod krzyżem, cieszyła się z Jego zmartwychwstania. Święta liturgiczne przypominają nam zbawcze wydarzenia z życia Chrystusa, w których uczestniczyła Matka Najświętsza. Tak więc Boże Narodzenie przypomina nam tajemnicę wcielenia, czyli przyjścia na świat odwiecznego Słowa Bożego. Okres Wielkiego Postu stawia nam przed oczyma zbawcze cierpienie Zbawiciela. Wielki Czwartek — to dzień ustanowienia Eucharystii oraz cierpienia Jezusa w Ogrójcu; Wielki Piątek przypomina nam Jego śmierć krzyżową; Wielkanoc napełnia nas radością z powodu Jego zmartwychwstania. Święto Wniebowstąpienia przypomina nam powrót Jezusa Chrystusa w chwale do Ojca.

4. Co łączy Maryję z Kościołem? Dz 1,12-14

Maryja należy do Kościoła, który otrzymał dary Ducha Świętego. Tenże Duch Święty nadal działa, uświęca nas, oświeca, odradza i przygotowuje ludzkość na ponowne przyjście Jezusa Chrystusa w chwale. Zielone Świątki corocznie przypominają nam zesłanie Ducha Świętego.

Maryję nazywamy Matką Kościoła. Można Ją darzyć tym tytułem, ponieważ była Matką Chrystusa — Głowy Mistycznego Ciała, czyli Kościoła. Jeśli jest Matką Głowy, jest równocześnie Matką całego Mistycznego Ciała Chrystusa, a więc — Matką Kościoła.

5. W jakim znaczeniu Maryja ukazuje nam ostatni etap historii zbawienia? Ap 21,1-7

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny zapowiada przyszły los ludzkości: powszechne zmartwychwstanie, zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią, cierpieniem i odnowienie świata. To przyszłe zwycięstwo przypominane jest przez Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, a także przez każdą niedzielę, będącą pamiątką zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Również Święto Chrystusa Króla zapowiada ostateczną odnowę wszystkiego i panowanie Boga-Miłości.

6. O czym przypominają nam następujące święta Maryjne:

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi — 1 stycznia

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego — 25 marca

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski — 3 maja

Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła — poniedziałek po Uroczystości Zesłania Ducha Świętego

Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych — 24 maja

Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny — 31 maja

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny — 15 sierpnia

Najświętszej Maryi Panny, Królowej — 22 sierpnia

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej — 26 sierpnia

Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny — 8 września

Najświętszej Maryi Panny Bolesnej — 15 września

Najświętszej Maryi Panny Różańcowej — 7 października

Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny — 21 listopada

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny — 8 grudnia

Święto Świętej Rodziny, Jezusa, Maryi i Józefa — niedziela po oktawie Narodzenia Pańskiego lub 30 grudnia

Wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny — sobota po Uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa

Maryja


PODSUMOWANIE

Na świecie skażonym przez zło pojawiła się osoba wyjątkowa, napełniona łaską, wolna od grzechu pierworodnego i osobistego, doskonale święta. Na imię Jej Maryja. Dobrowolnie zgodziła się być Matką Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, przez co dała ludzkości Zbawiciela. Poczęta Go w sposób dziewiczy, za sprawą Ducha Świętego. Będąc Matką Jezusa Chrystusa, Maryja jest równocześnie Matką Kościoła — ponieważ stanowi on Jego Mistyczne Ciało — i Matką wszystkich ludzi. Jako pośredniczka Maryja wyprasza dla nas wiele łask. Przede wszystkim jednak dała nam Dawcę wszelkich łask — Jezusa Chrystusa. Świętość Maryi stanowi dla nas także cenny dar, ponieważ wskazuje sposób postępowania, wiodący człowieka do zbawienia. Maryja daje nam przykład wiary, zaufania Bogu, miłości, pokory, modlitwy. Matka Najświętsza trwała przy Jezusie Chrystusie od momentu poczęcia Go aż do Jego śmierci na krzyżu, z Nim współcierpiała, z Nim też cieszy się obecnie w niebie, gdzie przebywa z ciałem i duszą. Kościół otacza Maryję wyjątkową czcią, na którą zasługuje ze względu na przyjęcie łask danych Jej przez Boga i współpracę z nimi. Maryja przeżyta trzy ważne okresy historii zbawienia: oczekiwała wraz z narodem wybranym Zbawiciela, była przy Nim w czasie Jego ziemskiej działalności oraz uczestniczyła w życiu Kościoła po Jego wniebowstąpieniu i zesłaniu Ducha Świętego. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny zapowiada przyszłe zmartwychwstanie i wyzwolenie. 

STRONA GŁÓWNA

STRESZCZENIA || OGÓLNY SPIS TREŚCI

Inne witryny:

Ewangelia na każdy dzień
Jezus i Maryja w oczach ewangelistów i mistyków
Czytelnia
Leksykon "Prawdziwe Życie w Bogu"