Rozważanie Ewangelii według św. Marka


Tytuły rozważań


ROZDZIAŁ 8


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


DRUGIE ROZMNOŻENIE CHLEBA

W owym czasie, gdy znowu wielki tłum był z Nim i nie mieli co jeść, przywołał do siebie uczniów i rzekł im:1 «Żal Mi tego tłumu, bo już trzy dni trwają przy Mnie, a nie mają co jeść.2 A jeśli ich puszczę zgłodniałych do domu, zasłabną w drodze; bo niektórzy z nich przyszli z daleka».3 Odpowiedzieli uczniowie: «Skąd tu na pustkowiu będzie mógł ktoś nakarmić ich chlebem?»4 Zapytał ich: «Ile macie chlebów?» Odpowiedzieli: «Siedem».5 I polecił ludowi usiąść na ziemi. A wziąwszy siedem chlebów, odmówił dziękczynienie, połamał i dawał uczniom, aby je rozdzielali. I rozdali tłumowi.6 Mieli też kilka rybek. I nad tymi odmówił błogosławieństwo i polecił je rozdać.7 Jedli do sytości, a pozostałych ułomków zebrali siedem koszów.8 Było zaś około czterech tysięcy ludzi. Potem ich odprawił.9 (Mk )

NOWE ŻĄDANIE ZNAKU

Zaraz też wsiadł z uczniami do łodzi i przybył w okolice Dalmanuty.10 Nadeszli faryzeusze i zaczęli rozprawiać z Nim, a chcąc wystawić Go na próbę, domagali się od Niego znaku.11 On zaś westchnął głęboko w duszy i rzekł: «Czemu to plemię domaga się znaku? Zaprawdę powiadam wam: żaden znak nie będzie dany temu plemieniu».12 I zostawiwszy ich, wsiadł z powrotem do łodzi i odpłynął na drugą stronę.13 (Mk )

KWAS FARYZEUSZÓW

A uczniowie zapomnieli wziąć chlebów i tylko jeden mieli z sobą w łodzi.14 Wtedy im przykazał: «Uważajcie, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda!».15 Oni zaczęli rozprawiać między sobą o tym, że nie mają chleba.16 Jezus zauważył to i rzekł im: «Czemu rozprawiacie o tym, że nie macie chleba? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie, tak otępiały macie umysł?17 Macie oczy, a nie widzicie; macie uszy, a nie słyszycie? Nie pamiętacie, ile zebraliście koszów pełnych ułomków,18 kiedy połamałem pięć chlebów dla pięciu tysięcy?» Odpowiedzieli Mu: «Dwanaście».19 «A kiedy połamałem siedem chlebów dla czterech tysięcy, ile zebraliście koszów pełnych ułomków?» Odpowiedzieli: «Siedem».20 I rzekł im: «Jeszcze nie rozumiecie?»21 (Mk )

UZDROWIENIE NIEWIDOMEGO

Potem przyszli do Betsaidy. Tam przyprowadzili Mu niewidomego i prosili, żeby się go dotknął.22 On ujął niewidomego za rękę i wyprowadził go poza wieś. Zwilżył mu oczy śliną, położył na niego ręce i zapytał: «Czy widzisz co?»23 A gdy przejrzał, powiedział: «Widzę ludzi, bo gdy chodzą, dostrzegam ich niby drzewa».24 Potem znowu położył ręce na jego oczy. I przejrzał [on] zupełnie, i został uzdrowiony; wszystko widział teraz jasno i wyraźnie.25 Jezus odesłał go do domu ze słowami: «Tylko do wsi nie wstępuj!».26 (Mk )

WYZNANIE PIOTRA

Potem Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: «Za kogo uważają Mnie ludzie?»27 Oni Mu odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków».28 On ich zapytał: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Odpowiedział Mu Piotr: «Ty jesteś Mesjasz».29 Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili.30 (Mk )

PIERWSZA ZAPOWIEDŹ MĘKI I ZMARTWYCHWSTANIA

I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie.31 A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać.32 Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: «Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie».33 (Mk )

WARUNKI NAŚLADOWANIA JEZUSA

Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: «Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje!34 Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je.35 Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić?36 Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę?37 Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi przed tym pokoleniem wiarołomnym i grzesznym, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swojego razem z aniołami świętymi».38 (Mk )DZIEWIĄTY ROZDZIAŁ EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKA

(Omówienie prawd wiary dla małych dzieci można znaleźć tutaj)

Autor komentarza: ks. Michał KaszowskiTytuły rozważań