Rozważanie Ewangelii według św. Marka


Tytuły rozważań


ROZDZIAŁ 13


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


MOWA O ZBURZENIU JEROZOLIMY I PRZYJŚCIU CHRYSTUSA

ZNISZCZENIE ŚWIĄTYNI

Gdy wychodził ze świątyni, rzekł Mu jeden z uczniów: «Nauczycielu, patrz, co za kamienie i jakie budowle!»1 Jezus mu odpowiedział: «Widzisz te potężne budowle? Nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie był zwalony».2 A gdy siedział na Górze Oliwnej, naprzeciw świątyni, pytali Go na osobności Piotr, Jakub, Jan i Andrzej:3 «Powiedz nam, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy to wszystko zacznie się spełniać?»4 (Mk )

POCZĄTEK BOLEŚCI

Wówczas Jezus zaczął im mówić: «Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł.5 Wielu przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem. I wielu w błąd wprowadzą.6 Kiedy więc usłyszycie o wojnach i pogłoskach wojennych, nie trwóżcie się! To się musi stać, ale to jeszcze nie koniec.7 Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu; będą miejscami trzęsienia ziemi, będą klęski głodu. To jest początek boleści.8 (Mk )

PRZEŚLADOWANIE UCZNIÓW

A wy miejcie się na baczności. Wydawać was będą sądom i w synagogach będą was chłostać. Nawet przed namiestnikami i królami stawać będziecie z mego powodu, na świadectwo dla nich.9 Lecz najpierw musi być głoszona Ewangelia wszystkim narodom.10 A gdy was poprowadzą, żeby was wydać, nie martwcie się przedtem, co macie mówić; ale mówcie to, co wam w owej chwili będzie dane. Bo nie wy będziecie mówić, ale Duch Święty.11 Brat wyda brata na śmierć i ojciec swoje dziecko; powstaną dzieci przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią.12 I będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mojego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.13 (Mk )

ZNAKI ZAPOWIADAJĄCE ZBURZENIE JEROZOLIMY

A gdy ujrzycie ohydę spustoszenia, zalegającą tam, gdzie być nie powinna - kto czyta, niech rozumie - wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry.14 Kto będzie na dachu, niech nie schodzi i nie wchodzi do domu, żeby coś zabrać.15 A kto będzie na polu, niech nie wraca, żeby wziąć swój płaszcz.16 Biada zaś brzemiennym i karmiącym w owe dni.17 A módlcie się, żeby to nie przypadło w zimie.18 Albowiem dni owe będą czasem ucisku, jakiego nie było od początku stworzenia Bożego aż dotąd i nigdy nie będzie.19 I gdyby Pan nie skrócił owych dni, nikt by nie ocalał. Ale skróci te dni z powodu wybranych, których sobie obrał.20 I wtedy jeśliby wam kto powiedział: Oto tu jest Mesjasz, oto tam: nie wierzcie.21 Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą znaki i cuda, żeby wprowadzić w błąd, jeśli to możliwe wybranych.22 Wy przeto uważajcie! Wszystko wam przepowiedziałem.23 (Mk )

PRZYJŚCIE CHRYSTUSA

W owe dni, po tym ucisku, słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku.24 Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte.25 Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą.26 Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba.27 (Mk )

PRZYKŁAD Z DRZEWA FIGOWEGO

A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo! Kiedy już jego gałąź nabiera soków i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato.28 Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach.29 Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie.30 Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.31 Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec.32 (Mk )

POTRZEBA CZUJNOŚCI

Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie.33 Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał.34 Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem.35 By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących.36 Lecz co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie!».37 (Mk )CZTERNASTY ROZDZIAŁ EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKA

(Omówienie prawd wiary dla małych dzieci można znaleźć tutaj)

Autor komentarza: ks. Michał KaszowskiTytuły rozważań